Fylkesstyret 20/21

Østfold Bygdekvinnelag

På bildet ser du det fylkesstyret 20/21 Bak fv: Anne Eva Bjerke, Anne-Marie Indrehus, Anne-Merethe Karlsen, Aase Maren Hesleskaug og Ragnhild Ryste. Foran f.v: Lisbeth Svendsby(ansatt), Nadja Stumberg, Audhild Fosser og Tone Holene. Borghild Grav Strekerud var ikke tilstede da bildet ble tatt.
 

Fylkesstyret 2020

Navn / Tlf / Mail

Nadja Stumberg, Tlf 40291764  nadja.stumberg@gmail.com

Audhild Fosser, Tlf 97153987 audhild@gp.no

Anne Eva Bjerke, Tlf 92654078  61anneeva@gmail.com

Anne-Merethe Karlsen, Tlf 48272682  anne.mk@online.no

Ragnhild Ryste, Tlf 99588223  rryste@gmail.com

Borghild Grav Strekerud, Tlf 97952162, borghildgs@hotmail.com

Anne-Marie Indrehus, Tlf 91346903, annein@viken.no

Tone Holene, Tlf 97692439, tone.holene@gmail.com

Ida Marie Stemmedalen, Tlf 97511992 post@oierudgard.no

Karine Magnussen Nymark,  karine2708@hotmail.com

Mille-Kristine Ruud ØBU representant, millakristine@online.no

Aase Maren Hesleskaug, ØBL representant, ronny@hesleskaug.com

Lisbeth Svendsby,  94798834  ostfold.nbk@bygdekvinnelaget.no  - ansatt

På kontoret : sekretær Lisbeth H Svendsby

 
   

Lokallag i Østfold, kontaktpersoner

Ved å klikke på lokallagsnavnet kommer du til lokallagets hjemmesider. En stjerne (*) bak navnet indikerer at laget benytter disse aktivt. 

Agnalt Anne Kjersti Agnalt 93802598 hen-agna@online.no
Aremark Sissel Nilsen Bråthen 48272897 sissel.nilsen64@outlook.com
Askim Jorunn Altenborn 48151501 jorunnaltenborn@gmail.com
Berg * Ragnhild L. Stordahl 91568350 ragnhild@rsagro.no
Borge * Mona Porsmyr  41650975 terjpo@online.no
Degernes Eldbjørg Heller Nylende 90647865 eldbjorg.heller@gmail.com
Glemmen Ragnhild Ryste 99588223 rryste@gmail.com
Heen Ragnhild Moen Heller 99396641 ragnhild@heller.no
Hærland * Inger Pilhaug Homstvedt 95899525 ingerhomstvedt@hotmail.com
Høie og Kirkefjerdingen Ragnhild B. Riseng 41650537 rbriseng@online.no
Idd og Enningdalen Gro Lilleng Skottene 41426672 grosko@halden.net
Marker Barbro Kvaal 90823951

ba-e-kv@online.no

Onsøy Sonja Stene Armstrong 93086432 ladydc@online.no
Rakkestad Borghild Grav Strekerud 97952162 borghildgs@hotmail.com
Rolvsøy * Bente Johansen 91164653 bente.helen.johansen@gmail.com
Rygge * Eva Kubberød Utne 95751840 andr-ut@online.no
       
Råde * Toril Weel Tofteberg 48280332 torilwk@hotmail.com
Skiptvet * Beate Hovin 92829886 bare.beate@yahoo.no
Skjeberg Ingerid Nybøle 93882815 ingeridnybole@hotmail.com
Spydeberg * Liv Ragni Skinnes Kjos 48206517 ja-magnu@online.no
Svinndal * Tove Henden Løken 90510937 tovehendenl@hotmail.com
Tenor Gunn E. Bøhn   gunnbohn@live.no
Tomter Ellen Bisseberg Brødholt 48120047 har-br@online.no
Torpedal og Asak Berit Kristiansen 90138156 aspekas@halden.net
Torsnes Edel Karine Kjelsås 90192992 edel-kje@online.no
Trøgstad * Tone Bjørnstad 92834199 tonebjoernstad@hotmail.com
Trømborg June Granberg 41469567 granbergjune@gmail.com
Tune * Åse Næss 95799686 aaseness@live.no
Varteig Eli Glomsrud 91581686 eli@glomsrud.no
Ytre Hobøl * Marit Hoff Lund 91573390 marit.hoff.lund@gmail.com
Øvre Hobøl * Irene Grimsby 48204274 irene@grimsby.no
       

 

 

 

Bli medlem