Styret 2019/2020

Styret RBK

Valgte representanter på årsmøte 2019:

Styremedlem :      Toril Weel Kristiansen - kontaktperson   

           «            :     Dorthe Wessel Johansen - Styremedlem

           «            :     Ragnhild Kirkerød - Kasserer

            «           :     Live Næss - Vertinneansvarlig

            «           :     Henriette Sofie Lyche Røed      - Sekretær

 

Vara    :    Grete Weel Tofteberg - 1. vara                          

               

Bli medlem