Kontaktinformasjon styret i Rogaland Bygdekvinnelag

Leiar Marianne Jøsang        

Suldalseidvegen 311, 4237 Suldalsosen      

Mob. 915 55 408

E-post e-post: marianne.m.josang@gmail.com

 

Nestleder:                  Solveig Marie Ådneram                                

Adr. Sirdalsveien 8890 4443 Tjørhomv

92018023

Epost: solveig.adneram@gmail.com

 

Styremedlem  Margrete Tytland

Fisterhammaren 21 4139 Fister

Mob. 48007848

E-post: margretetyt@gmail.com

 

Styremedlem Inga Lill Håkull

97139466

Lensmannsveien 29, 5574 Skjold

Epost: karluf.hakull@outlook.com

 

Styremedlem Gro Mabel Anda

Kjengaren 76, 4352 Kleppe

 992 77 051

E-post - Gromabel.anda62@gmail.com

 

Bondelaget sin rep.  May Brit Lode

E-post maybirk@hotmail.com

 

Bygdeungdomslaget sin rep. Håkon Goa

E-post tevling@rbu.no

 

Vararepresentant 1

Else Heskestad

91881513

Gamlevegen 829 4463 Ualand

Epost: elsehes@gmail.com

 

Vararepresentant 2

Wenche Haaland

Epost: per.kare.haaland@lyse.net

Bli medlem