Kontaktinformasjon styret i Rogaland Bygdekvinnelag

Leiar Astrid Hammersmark              

Tlf. dagtid 

Heskestadveien 693, 4463 Ualand

Mob. 97087889

E-post e-post: astriham@online.no

 

Nestleder:                   Marianne Jøsang                               

 

Adr. Suldalseidvegen 311, 4237 Suldalsosen

915 55 408

Epost: marianne.m.josang@gmail.com

 

Styremedlem  Astrid Lund Folkvord

                                              

TLF:

Heigreveien 159, 4312 Sandnes

Mob. 9003853

E-post: tfolkvor@online.no

 

 

Styremedlem Inga Lill Håkull

97139466

Lensmannsveien 29, 5547 Skjold

 

Epost: Inga.lill.haakull@vindafjord.kommune.no

 

Styremedlem Gro Mabel Anda

41563373

           

 

E-post - Gromabel.anda62@gmail.com

 

Styremedlem Marianne Jøsang        

 Tlf.

Suldalseidvegen 311, 4237 Suldalsosen               

Mob. 915 55 408

E-post - marianne.m.josang@gmail.com

 

 

 

Bondelaget sin rep. 

 

Adr.

 

 

 

E-post kan-hesk@online.no

 

Bygdeungdomslaget sin rep.

Tlf. dagtid

   

 

 

E-post

 

Vararepresentant 1.. Sigfrid Vassbø

Tlf. dagtid

Lossvollen 5, 4389 Vikes¨å

Tlf. 414 50 782

E-post–  sigfridvassbo@hotmail.com

 

Vararepresentant 2 Solveig Marie Ådneram

Tlf. dagtid

Adr. Ådneram 4443 Tjørholm

92018023

E-post solveig.adneram@gmail.com

 

Vararepresentant  3 Else Heskestad

91881513

Gamlevegen 829, 4463 Ualand

 

Epost: elsehes@gmail.com

 

Bli medlem