Styret i Rogaland Bygdekvinnelag

Bilete frå 2018?

Har ditt lokallag gode bilete frå aktivitetane i 2018? Send dei gjerne til oss!

Me i Rogaland Bygdekvinnelag er no godt i gang med årsmeldinga, og kunne ynskjet oss gode bilete frå all den aktiviteten som finst i lokallaga til å pynte meldinga med. Har du nokon? Send dei inn til fylkeskontoret! Helst på epost rogaland.nbk@bygdekvinnelaget.no

 

NB: Det beste biletet risikerar å havne på framsida.

Bli medlem