Lokallagsleiarane i Rogaland Bygdekvinnelag

Kontaktinformasjon til lokallaga finn du her

Ved å klikke på lokallagsnavnet kommer du til lokallagets hjemmesider. En stjerne (*) bak navnet indikerer at laget benytter disse aktivt. 

Bjerkreim Bygdekvinnelag
Kontaktpersoner: Liv Karin Strand og Ann Karin Hammer

Mob:  917 29 184 og  975 21 122

Epostliv.karin@dabb.no og annkarin.hammer@icloud.com


Bore Bygdekvinnelag
Leder: Kari Sørbø ​​​​​​​
E-post: karisorbo@hotmail.com
Mob


Erfjord Bygdekvinnelag
Leder: Tone Berge Aas
Tlf. 94891512
E-post: tone.berge@hotmail.com

Fjellbygda Bygdekvinnelag
Leder: Bjørg Seldal 
Mob: 936 04 069
E-post: b.seldal@online.no

Gjesdal Bygdekvinnelag
Leder: Margunn Nedrebø
Mob: 977 54 664
E-post: perne@hesbynett.no

Helleland Bygdekvinnelag
Leder: Anita Levang Byberg
Mob: 926 31 424
E-post: anitaleby@hotmail.com

Heskestad Bygdekvinnelag
Leder: Eli Kvinen Vestbøstad
Tlf. 93459325
E-posteli.kvinen@gmail.com

Hjelmeland Bygdekvinnelag
Leder: Liv Inger Mæland
E-post: livingermaeland@gmail.com

Imsland Bygdekvinnelag
Leder: Anita Øvergård
Mob: 971 18 177
E-post: anitaovregard@hotmail.com

Klepp Bygdekvinnelag
Leder: Åslaug Årsland Grude
E-postaaslauggrude@gmail.com
Mobil: 99473221

Lund Bygdekvinnelag
Leder: Toril June Litsheim
Mob: 930 85 702
E-post: plit@lyse.net


Nærbø Bygdekvinnelag
Leder: Tonje Nærland Kloster​​​​​​​
Mob: 97767020​​​​​​​
E-post: naerbobygdekvinnelag@gmail.com

Orre Bygdekvinnelag
Leder: Berit Orre
Tlf. 93217255
E-post: skaartangen@hotmail.com

Randaberg Bygdekvinnelag
Leder
: Tone Ravnås
Mob: 906 57 985
E-posttra@jaermuseet.no

Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag
Leder: Mette Vatland
E-post: mette.vatland@rynett.no
Mobil: 92851056

Sand Bygdekvinnelag
Leder: Grete Holmboe​​​​​​​
Mobil: 48001359​​​​​​​
E-post: Grete.holmboe@haugnett.no

Sandnes Bygdekvinnelag *
Leder: Astrid Lund Folkvord​​​​​​​
E-post:tfolkvor@online.no Mobil: 900 36 853

Sirdal Bygdekvinnelag *
Leder: Tone Østtveit Kvinen​​​​​​​
Mob
E-post: tone@kvinen.no

Sjernarøy Bygdekvinnelag
Leder: Liv Eldbjørg Norheim
Tlf: 51 71 03 73
E-post (kasserer): oddrun.hidle@gmail.com

Skjold Bygdekvinnelag
Leder: Inga Lill Håkull
Mob: 971 39 466
E-post: inga.lill.haakull@vindafjord.kommune.no

Skåre Bygdekvinnelag
Leder: Laila Engenes
Tlf

Sola Bygdekvinnelag
Leder: Møyfrid Rott
Tlf: 41219250
E-post: moyfrid.roth@gmail.com

Suldal Bygdekvinnelag
Leder : Anna Berit Eiken
Mobil
E-postAnnaberiteiken@gmail.com

Time Bygdekvinnelag
Leder: Anita Topdal
Mob: 91105583​​​​​​​
E-postan.topdal@gmail.com

Tysvær Bygdekvinnelag
Leder: Oddveig Helen Rasmussen
Mob: 954 66 449
E-post: oddveig72@hotmail.com

Varhaug Bygdekvinnelag
Leder: Liv Reiestad
Mob: 97637983​​​​​​​
E-post: livreiestad@gmail.com

Vats Bygdekvinnelag
Leder: Kristin Ove Skare
Mob: 924 61 223
E-post: kristinove.skare@gmail.com 

 

 

 

Bli medlem