Organisasjonskurs for lokallaga på Skei Hotell laurdag 25.januar 2020

Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.15 Frammøte og registrering            

10.45   Velkomen

11.00   KvinnerUT – inkludering i bygde-Noreg v/ Sosan Asgari Mollestad

13.30   Sosiale media: heimeside, facebook, istatgram v/ Helle Cecilie Berger

14.45   Kaffipause med noko godt

15.00   Internasjonalt arbeid – Guatemala

15.30   Oppsummering og avslutning

 

Kurshaldarar: 

Sosan Asgari Mollestad er prosjektleiar for KvinnerUT i NBK. Ho har vore med oss på org.kurs tidlegare og snakka om integrering. Denne gongen går ho eit steg vidare og snakkar om korleis vi kan få til inkludering i det frivillege arbeidet vårt.

Helle Cecilie Berger er tilsett i NBK sentralt og jobbar med media, og er oppteken av at heile organisasjonen skal kunne gjere seg nytte av teknologien. Ha gjerne med pc/ipad/mobil.

Dette blir ein bra dag med fagleg inspirasjon god mat og hyggjeleg sosialt samver – meld dykk på!

 

Pris: 

  kr 300- pr deltakar for kurs og lunch, som laga betaler inn til fylkeslaget i etterkant. Ta sjølv kontakt med hotellet ved spesielle behov når det gjeld mat.

                              

Påmelding

til Sogn og Fjordane bygdekvinnelag v/Ingvild Johansen innan  18..01. 20

Telefon::    41625956

e-post:        ingvild.johansen@enivest.net

Bli medlem