Regionmøte for lokallaga 2017

Tema:  Korleis få fleire medlemar i Bygdekvinnelaget? Rekruttering i vidt perspektiv.

 

Sogn:          Tysdag  14.02.  Kl. 18.00-20.30 på Stedjetunet i  Sogndal

                                             Turid Aud Kvåle og Jenny Myklebust

                                             vert med frå fylkesstyret.

                                             Påmelding til: Turid Aud

                                            Tlf.:  97 10 95 58

                                            e-post:  turid.kvaale@hotmail.com

                                            innan 07.02.

 

Sunnfjord:  Torsdag 09.02. kl.17..-19.30 på Thon Hotell i  Førde

                                             Bodil Bjørlo Takle og Jenny-Norunn

                                             Wergeland Nordal vert med frå

                                             Fylkesstyret.

                                             Påmelding til Jenny-Norunn

                                             Tlf:.   91 55 54 85

                                             e-post:  kjelln@online.no

                                              innan 02.02.

 

Nordfjord:  Torsdag 16.02. kl. 19.00-21.30 i Aldaheim Olden   

                                              Ingvild Johansen og Jenny Myklebust

                                              vert med frå Fylkesstyret.

                                              Påmelding til Ingvild

                                              Tlf:   41 62 59 56

                                             e-post:   ingvild.johansen@enivest.net

                                             innan 09.02

         

Lokallag i Ytre Sogn kan melde seg på i Førde viss det passar best. Vi vonar på stort frammøte av engssjerte og entusiastiske  kvinner der vi saman skal finne gode  strategiar for å få fleire til å bli medlemar i Bygdekvinnelaget. Meld dykk på alle som kan!

Enkel servering, kr 75,-p.pers som lokallaga betaler. (kr 85.- i Førde). Fylkeslaget betaler evt.lokalleige.

Velkomen til ein fin ettermiddag, med quiz , kafèdialog og sosialt samverJ

Bli medlem