Regionsamling for lokallaga 2020

Velkomen på regionsamling for lokallaga 2020.

Tema:  Lokallaga del av ein større organisasjon. Vi går vidare på tankane frå organisasjonskurset.

Aktivitetar i lokallaga. Vi deler  idear  kring aktivitetar og medlemsmøter. Dette er lokallaga sin ettermiddag!

 

Sogn:          Onsdag  12.02.  Kl. 18.00-20.30 , Sogndal, kantina på

                                              omsorgsenteret SHOS

                                             Birgit Lunde og Ingrid Thy

                                             vert med frå fylkesstyret.

                                             Påmelding til: Birgit

                                            Tlf.:  41 43 16 38

                                             e-post:  olemagsk@frisurf.no

                                            innan 05.02.

 

Sunnfjord:  Onsdag  12..02. kl.18.00-20.30 Årdal i Jølster, Helgatun grendahus

                                             Sollaug Kvamme og Jenny Myklebust

                                             vert med frå fylkesstyret.

                                             Påmelding til Jenny

                                             Tlf:.  91 71 22 83

                                             e-poat: jenny-myklebust@hotmail.com

                                              innan 05.02.

 

Nordfjord:  Onsdag 12.02. kl. 18.00-20.30, Kjølsdalen Kjølsdalen samf.hus

                                             Ingvild Johansen Anne Britt Lotsberg

                                              vert med frå Fylkesstyret.

                                              Påmelding til Ingvild

                                              Tlf:   41 62 59 56

                                             e-post:   ingvild.johansen@enivest.net

                                             innan 05.02

         

Lokallag i Ytre Sogn kan melde seg på i Sunnfjord viss det passar best. Vi vonar på stort frammøte av engssjerte og entusiastiske  kvinner der vi  inspirerer  og lærer av kvarandre.  Meld dykk på alle som kan!

Enkel servering, kr 85,-p.pers som lokallaga betaler. ). Fylkeslaget betaler evt.lokalleige.

Velkomen til ein fin ettermiddag med ideutveksling og sosialt samverJ

 

 

                                                                         

Bli medlem