Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag kontaktliste lokallag 2017/18

Kontaktliste lokallag 2017/18

Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag har 25 lokallag. Vi deler kontoret med SØR-TRØNDELAG BONDELAG med postadresse : Bondelags Servicekontor, 5 etg. Kongensgt.30. 7012 Trondheim. Anne Kindseth Foll er kontakt person. Epost: anne.kindseth.foll@bondelaget.no

Ved å klikke på lokallagsnavnet kommer du til lokallagets hjemmesider. En stjerne (*) bak navnet indikerer at laget benytter disse aktivt. 

Agdenes Bygdekvinnelag
Leder
: Linn Annett Brå Østgaard
E-postlinnbraa@online.no
tlf. 92014673

Aure Bygdekvinnelag
Leder: 
Judith Bjørk
E-postPost@aurekyrkje.no 
tlf. 92 43 52 80

Bratsberg Bygdekvinnelag
Leder
: Randi Mevik
E-post: randi_mevik@hotmail.com
Mobil: 93221804

Budal Bondelag (hvilende)
Leder: 
Fiola Folkedal Storrø, 7298 Budal
E-postf_folkedal@hotmail.com 
tlf. 72 43 63 58

Byneset Bygdekvinnelag
Leder: Ingegjerd Opland
Tlf. 92 24 22 23
E-postingegjerd-opland@hotmail.com

Børsa og Viggja Bygdekvinnelag
Leder
: Veronika Aasan
E-post: vaasan@broadpark.no
Mobil: 922 14 186

Hemne Bygdekvinnelag
Leder: 
Jenny Kjønsvik, Kjønsvika, 7200 Kyrksæterøra
E-postjennykjonsvik@yahoo.no 
tlf. 99 09 53 98

Hoffstadalen Bondekvinnelag
Leder
: Solveig Johansen, 7194 Brandsfjord.
tlf. 41 80 37 65

Jøssund Bygdekvinnelag (hvilende)
Leder
: Edith Leiseth, Asserøy, 7167 Vallersund.
tlf: 725 27 627 

Kvål Bygdekvinnelag
Leder: Kari Hammeren
Tlf. 93232831
E-postarvi-ham@online.no

Leinstrand Bygdekvinnelag
Leder: 
Signe Lise Hjellen, Hjellen Melhusvn. 116,7083 Leinstrand.
E-postsihjel@hotmail.com 
tlf. 72 84 63 51 / 48 12 45 94

Melhus Bygdekvinnelag
Leder: 
Solfrid Blekesøien, Øyan 52. 7224 Melhus
tlf. 72 87 02 56 / 97 69 44 20​

Nes/Oksvoll Bygdekvinnelag
Leder: 
Bente Bø, Tørrem, 7165 Oksvoll
E-postBentebox_@gmail.com 
tlf. 97 15 85 96

Nord-Stjørna Bygdekvinnelag
Leder: 
Jorid Vollan, Furunesvn. 344. 7160 Bjugn
tlf: 72 52 67 22 / 41 28 67 88

Orkland Bygdekvinnelag
Leder: Berit J. Sølberg
Mobil: 90566342
E-postberit.soelberg@gmail.com

Oppdal Bygdekvinnelag
Leder: Randi Horvli
tlf: 97 57 98 90
E-postrhorvli@oppdal.com

Rennebu Bygdekvinnelag
Leder: 
Marit Gorsetbakk, 7393 Rennebu
E-postmarit.stiga@getmail.no 
tlf. 90 54 38 66

Rissa Bygdekvinnelag
Leder
: Anneli Gomo
E-post: anneli@gomo.no
tlf. 91702295

Rånes Bygdekvinnelag
Leder: 
Bjørg Grøtting, Monstadvn. 48, 7170 Åfjord
tlf. 47 28 43 93

Selbu Bygdekvinnelag
Leder: Anne Lise Valle
Tlf. 41639902
E-post: annvalle@online.no

Soknedal Bygdekvinnelag
Leder: 
Unni Raphaug, Haukdalen, 7288 Soknedal
E-postunnira@hotmail.com 
tlf. 99 75 09 16

Stadsbygd Bygdekvinnelag
Leder: 
Kristin Kvidal, 7105 Stadsbygd
E-postk-kvida@online.no 
tlf. 92 82 86 11

Singsås Bygdekvinnelag
Leder
: Tove Solem Helgemo
E-post: butterfly@hotmail.no

Skaun Bygdekvinnelag
Leder: 
Reidun Henriette Moe
E-post: reidunhenriette70@gmail.com 
tlf. 41 55 53 11

Skaugdal Bygdekvinnelag
Leder: 
Jorid Haarberg, Skaug, 7100 Rissa
tlf. 93 28 9615

Vinje Bygdekvinnelag
Leder: 
Lindis Korsnes, 7200 Kyrksæterøra
E-postLindis_korsnes@hotmail.com 
tlf. 97 75 57 94

Øvre Meldal Bygdekvinnelag
Leder
: Kari Stene
E-post: bogevoll@outlook.com
tlf: 95067501

Sør-Trøndelag Bondelag: Samme adresse som Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag;
Bondelagets Servicekontor, Anne K. Føll
5 etg. Kongensgt. 30. 7012 Trondheim
Anne.Kindseth.Foll@bondelaget.no  
tlf. 99 01 49 84

 

 

Bli medlem