Åsne Søreid Fjeld på besøk i Holla Bygdekvinnelag

Medlemsmøte 8. november i Biksen på Søve

Kveldens foredragsholder var Åsne Søreid Fjeld fra Kilebygda.
Hun er med på internasjonalt arbeid i de batiske land, og har vært mange ganger i Litauen.
Før jul skal de dra ned for å besøke 17 forskjellige familier. Da har de pakket klær, sengetøy, leker og utstyr som passer til familiene.
Det er sosialsjefen i byen de besøker som på forhånd har bestemt hvilke familier som skal få besøk. Når de kommer ned er barna alene hjemme, og det finnes ikke mat i husene. Hjelpearbeiderne kjøper mat til hver familie 
Åsne fortalte fra forskjellige turer, og mange opplevelser de har hatt. Det har til tider vært spennende, morsomme og tragiske ting som har skjedd under besøkene.
Ca. 20 barn fra de baltiske landa har vært på besøk i Telemark.

Hun hadde med strikkede sokker og vanter, sydde forklær og flotte vevde linløpere og duker fra damene i Litauen.

Bli medlem