Fylkesstyre og årsmøteprotokoll for 2018

Under ligger lenker til årsmøteprotokoll.

Fra fylkesstyret, avbildet fra venstre: Elisabeth Vaa (styremedlem), Mette Bøe (styremedlem), Ellen Margrethe Garn (leder), Ingunn Gåsodden (styremedlem), Anne Grethe Hegnastykket (nesteleder), Ingebjørg Aketun (vara), Kari Findal (vara), Else Lindgren (vara).

Bli medlem