Invitasjon til samrådingsmøte lørdag 10. november

Til alle medlemmer i Telemark Bygdekvinnelag.

Invitasjon til samrådingsmøte lørdag 10. november  2018

Sted: Dyrsku`n kurs lokaler, Seljord.

Tid: fra klokken 9.30 til ca.17  

Pris : kr 400,- per person.

Vi har flere spennende tema:

Organisasjonsbygging- kurs hefte 1 vil bli presentert ved Ellen Margrethe Garn

Beredskap i bred betydning, ikke kun matberedskap ved Jeanette Juul Jensen

Bruk av hjemmesiden ved Liv Nærum

Vi skal ha tid til å prate og utveksle ideer i hyggelig lag.

Kl-10-12  Organisasjonsbygging med mer.

Kl 12-12  Lunsj

Kl 13-15  Beredskap  et stort og viktig tema. Foredrag og debatt.

Vi har vært så heldige å få en representant fra Kvinners frivillige beredskap (KFB).

Jeanette jobber aktiv i denne organisasjon og vil komme med nyttig informasjon og beskrive noen av de utfordringer vi har rundt oss.

KL 15- 15.30 kaffe og kake

Kl 15.30 – ca 17.00.  Hjemmesiden og bruken av den i TBK og Lokallagene.

 

 

Påmelding til

Mette Bøe mobil 99017615 epost an-met-b@online.no eller

Ellen Margrethe Garn 91871829 epost ellen.margrethe@kilegrend-hytter.no

 

HJERTELIG VELKOMMEN

Bli medlem