Kontaktpersonar for lokallaga

Alle lokallaga i Telemark har sin kontaktperson i fylkesstyret, sjå vedlagt oversikt.

Fylkesstyret hadde styremøte 1. juni. Vedlagt finn de oversikt over kontaktpersonar og referat frå styremøte.

Bli medlem