Lokallagsfaddere

Oversikt over kontaktpersoner i Telemark Bygdekvinnelag 2019

Kontaktpersonen har til oppgave å være tilgjengelig og behjelpelig med den daglige drift av lokallaget. Vi i fylkesstyret vil ta en telefon engang iblant og høre hvordan laget trivs. Lokallaget kan kontakte oss når det er behov, uansett utfordring. 

Denne ordningen er og en del av den kommunikasjonen vi er avhengige alle sammen.

Årets kontaktpersoner er:

Ellen Margrethe       Mobil 91871829              Fyresdal, Tinn, Tokke og Rauland

Anne Ingun              Mobil  90136018             Sauherad , Bø og Vinje

Laila                         Mobil 918 34 903            Sauland, Heddal, Tuddal og Nissedal

Anne Mette               Mobil 99017615             Holla, Solum og Morgedal

Ingunn                      Mobil 91618201             Gjerpen, Bamble og Siljan

 

 

 

Hilsen styret 2019 TBK

Bli medlem