Oppmoding og klage frå Tokke bygdekvinnelag om endringer i Dagsrevyen

Dagsrevyen – lokalsending frå Oslo

Tokke Bygdekvinnelag ser at Dagsrevyen dagleg har innslag frå Oslo – gjerne fleire. Slike innslag fører til at folk sit att med ei oppfatning av at alt vesentleg skjer i Oslo. Dagsrevyen viser opning av museum, bibliotek, frå utelivet, intervju med Oslopolitikarar osv. Det bygger opp under sentralisering. Berre i jola, vinterferie, påske- og sommarferie har Dagsrevyen innslag frå  hytte-Norge. 

Etter å ha sett Dagsrevyen sit vi att med inntrykk av at resten av landet er uinteressant. Hyppige innslag frå Osloområdet heng truleg saman med at journalistane er frå Oslo og arbeider i Oslo. Ståstad påverkar innslaga.

Kringkastingsrådet er nok kjent med at det er utidig mange Oslo-innslag. Vi ber Kringkastingsrådet om å få til ei endring.

 

Norgesferie – korona

Dagsrevyen ser ut til å ha stor kjærleik for utlandet. I utlandet er alt gjevt. No er det jamnleg reportasjar om at vi kan dra til utlandet. I tillegg til dagleg oppdatering, kjem utanriksreportarane med nesten tårevåte innslag om tomme strender og kafear i Spania og Middelhavet. Vi føler Dagsrevyen oppmodar oss til å reise.  Det er òg dårleg å presse folk til flyreiser i miljøsamanheng.

Vi ber Kringkastingsrådet få til endring på dette området også.  

 

Beste helsing Tokke bygdekvinnelag 

Randi J Felland - leiar

Aud Grete Haugehåtveit - kasserar 

Brith Wenche Aarstad - styremedlem

Tone Dale Solvang – styremedlem

Annemarij van Dinther - styremedlem

Torhild Byggstøyl - styremedlem

 

Bli medlem