Ellen og Ellen, leiar i NBK og leiar i TBK
Ellen og Ellen, leiar i NBK og leiar i TBK

Samrådingsmøte i Bø

Telemark bygdekvinnelag har samrådingsmøte på Bø hotell. 

Godt over 30 damer frå heile fylket møtes til nyttig og hyggelig lag. 

Fyrst fekk vi fersk informasjon frå NKB ved leiar Ellen Krageberg. Deretter dela vi oss i to grupper og hadde kurs i organisasjonsarbeid og nettsider.

Bli medlem