Samrådingsmøte og Kvinnekonferanse

Kom til Bø 11. og 12. november ! Her blir der samrådingsmøte på fredag og Kvinnekonferanse på laurdag.

Samrådingsmøte / kvinnekonferanse fredag 11. og laurdag 12. november i Bø.

Lokale bygdekvinnelag blir med dette innkalla til samrådingsmøte fredag 11. november, Bø Hotell i Bø.

Samrådingsmøtet held fram laurdag 12. november med Kvinnekonferanse, denne er i Gullbring Kulturanlegg, rett ved Bø Hotell.

Samrådingsmøtet er ein viktig arena der de treffer andre bygdekvinner, blir betre kjent med kvarandre, bli inspirert og få innspel til lokallagsarbeidet.

Program:

Fredag 11. november frå kl 13: rundstykke / frukt / kaffi / te Fagprogrammet startar kl 14 og held på til ca kl 18. Middag og hyggeleg samvêr på kvelden.

Fredag ettermiddag blir deltakarane delt i tre grupper:

 Kurs for nettsideansvarlege v/Helle Cecilie Berger, kommunikasjonsrådgjevar og redaktør, NBK

 Kurs for kasserar/revisor v/Bergit Kleiv, revisor

 Organisasjonskurs; aktuelle bygdekvinnelagssaker komande arbeidsår v/leiar i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg

Fylkesstyret vil oppmode lokallaga om at de har ein representant på kvar gruppe! 

PÅMELDING til fylkeslaget – gjeld dei som skal på samrådingsmøte og kvinnekonferansen: helst på e-post, telemark.nbk@bygdekvinnelaget.no eller til sekretær Eva Greivstad, tel / sms 99253905 innan 25. oktober. Meld frå kva for gruppe deltakarane blir med på. Hugs også å gje beskjed om overnatting. Pris – 900 kr pr. person i dobbeltrom, tillegg for enkeltrom 300 kr. Deltaking utan overnatting 600 kr (Prisane gjeld begge dagar.) 

 

Vedlagt program for Kvinnekonferansen

 

Bli medlem