Logo

Sommerhilsen fra fylkeslederen

Fylkesleiar Ellen Margrethe Garn sin sommarhelsing til alle bygdekvinnelag og bygdekvinner i Telemark.

SOMMERHILSEN 2017

Til  styre og lokallag i Telemark Bygdekvinnelag.

Hei.

Her kommer en liten hilsen med litt informasjon om oss som lag og organisasjon.

Først takk for tilliten til meg som leder. Vi fikk fine tilbakemeldinger på årsmøtearrangementet. Takk til Fyresdal enda engang.

Det vil i denne hilsen være mange saker, som vi må ta tak i både i fylkesstyret, men og i lokallaget.

Det vi gjør i NBK skal avspeiles i alle led.

Vi er nå i gang i fylkesstyret med de mange oppgaver, som ligg foran oss. Alle må få oversikten over konstitueringen og hvilke personer, som har ansvar for diverse områder. Se referat fra siste styremøte 18.04.17. Vi sender ut til lokallagsleder, som da har ansvar for at alle medlemmer blir informert. Kom gjerne med tilbakemelding til oss i TBK. Det er nå slik at Turid på Bondelagets sitt kontor, får mye mindre tilknytning til Telemark Bygdekvinnelag enn vi har vært vant med, da styret tar kassererjobben, sekretærjobben osv. Turid vil være behjelpelig med ting som dukker opp, men hun får intet hovedansvar. Hun vil kunne sende spørsmål videre til styret. Dette er en ny situasjon ,men ser ut til å kunne gå veldig bra, om vi alle tenker nytt. Vi har stadig bøker og bakeunderlag der.

Litt om aktivitet, som gjeld alle lags -medlemmer:

I år har vi en rød tråd gjennom våre aktiviteter nemlig ”mat på alle måter”:

  1. Skolemataksjonen. Alle lag ble bedt om å sende inn orientering om skolemat eller frukt ordning i kommunen. Ring å spør skoleadministrasjonen i din kommune. Er der foreldrebetaling, kantine eller andre løsninger. Det er en viktig innsamling, da vi ønsker å jobbe for gode matvaner for våre barn. Materialet skal brukes, som grunnlag for en resolusjon /aktivitet i forbindelse med stortingsvalget i år. Der er 7 svar frå Telemark, men jeg vet der er flere, så send inn til NBK sentralt, post@bygdekvinnelaget.no
  2. Tradisjonsmatjakten.  I siste lokallagsutsending fikk vi informasjon alle sammen om denne jakten. Anne –Mette Bøe er vår kontakt på dette området. Mette skal på kurs nå i helgen  28.-30 april. Der vil komme mer informasjon etter hvert. Vi skal samle  oppskrifter i lokallaga og kåre vår beste oppskrift i lokallaget . Denne sendes til Mette, som da vil sende alt til NBK . Konkurransen /innsamlingen starter 1.mai og slutter 1.november. Jeg kunne tenke meg at vi og kunne kåre den beste oppskriften i Telemark, på en senere samling.
  3. Dyrsku`n er nå under planlegging. Vi skal i år ha en stand på ”Møt Landbruket”- på Låven, som det har vært i mange år. Vi skal ikke være i Matteltet. Som en ny aktivitet på Dyrsku`2016 var det NM i grøtkoking. Norges bygdekvinnelag  sentralt var med å arrangere dette og vi  skal i Telemark bygdekvinnelag være med i år.. Vårt bidra kan være en lett tradisjonsrett. Det kan og være en fin stand med god informasjon om Telemark bygdekvinnelag og Norgesbygdekvinnelag med powerpoint og liknende. Denne informasjonen kan stå og gå hele tiden. Her kan du bruke din kreativitet. Viss vi er heldige kan dette kanskje fange et nytt ungt medlem, som er interessert i teknikk. Der er bruk for dette fredag og søndag. Absolutt ikke hele dagen. På disse dagene treng vi vakter og det må vi få på plass så langt vi kan før sommerferien. Meld tilbake om hvor mange folk og hvilke dager som passer. Frist for påmelding til Mette, Åsne eller meg er senest 1.juni.-da skal vi ha styremøte. Se vedlegg 1. 
  4. 16.oktober Den internasjonale matdagen, har i år fokus på norsk frukt og grønt. Her vil vi få nærmere informasjon om måten vi skal markere dette på. Skriv datoen inn  i kalenderen.
  5. Organisasjonskurs for lokale tillitsvalde. I Norges bygdekvinnelag sin strategiplan heter det at vi skal skolere oss som tillitsvalde. På styremøtet  18.april vedtok vi at vi skulle ha kurs i november. Det blir i Bø. En helt vanlig kveld. Det blir tirsdag 7.november. Vi må prøve å ha helgene fri. Nærmere informasjon vil komme.
  6. Kvinnekonferansen ”kvinnelyst” 18.-19.november 2017 –  på Raulandsakademiet. Tema MAT ”Næring i mat ” er arbeidstittelen. For tredje gang har vi seminar /konferanse sammen med Bondelaget og MØY- kvinnebedrifter med Telemarksving. Vi ser på produksjon, foredling, innkjøp, salg, forbrukerbevissthet og tilberedning. Ren mat og tradisjonsmat. Vi satser på to dager, med overnatting på blant anna akademiet. Mer informasjon før sommeren. Vi skal ha alt klart til Dyrsku`n, da vi skal reklamere der.
  7. Inspirasjonsseminar –Bergen 20.-22.oktober 2017. Tema for årets seminar er Mangfold. Her kommer det mer informasjon i Bladet Bygdekvinner. Ta med og få en flott opplevelse.
  8. "KvinnerUT" Norges Bygdekvinnelag har fått midler frå Gjensidigestiftelsen til prosjektet. "Kvinner UT" i 2017 og 2018. Målet med prosjektet er å skape en mer inkluderende organisasjon. Oppstart av prosjektet blir  i løpet av våren, og lokallaga kan forvente å kunne søke om midler og sette i gang med aktiviteter i løpet av høsten 2017. Jeg vet at flere lag i Telemark har kjempe fine åpne møter og aktiviteter allerede, men her har vi sjansen til å få litt penge til drift. 
  9. Råvareaksjonen fortsetter: Denne aktiviteten kan være en av de 4 aktiviteter i Kvinner UT- prosjektet.         

…………………………………………………………………

Vi tatt i bruk den nye logo for fylkeslaget. Det samme kan du gjøre i lokallaget. Få navnet på lokallaget frem på alle skriv. Du går inn på bygdekvinnelaget.no

På fremsiden står der organisasjonsdokumenter, gå til kategorier på venstre siden, velg logo og ditt lag. Viss du får vanskeligheter ta kontakt med Helle Berger: helle.berger@bygdekvinnelaget.no

      

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å fortelle oss i styret hva dere får til. Vi tar imot alt med stor takk.   

Alle kan være med å inspirere og vi treng alle inspirasjon. Håper du fikk ideer til å delta i laget.

 

Riktig god sommer

 

.

 

Bli medlem