Styret i Telemark Bygdekvinnelag

Styret i TBK ble valgt på fylkesårsmøte for perioden 2020 - 2021.

Kontaktinformasjon

Leder: Anne Mette Borgersen Bøe

Adresse: Skiensvegen 750. 3830 Ulefoss

Telefon: 99017615               E-post: telemark.bygdekvinnelag@gmail.com

E-post Telemark Bygdekvinnelag:  telemark.bygdekvinnelag@gmail.com

 

Nestleder: Laila Glittenberg Moen

Adresse: Tåråfjellvegen 148.  3677 Notodden 

Telefon:  91834903             E-post: laila@glittenberg.no 

 

Styremedlem: Silje Hegnastykket

Adresse: Juvlandsvegen 66. 3864 Rauland

Telefon: 97587473               E-post:  tbk.sekreter@gmail.com

 

Styremedlem: Ingunn Gåsodden

Adresse: Skifjellvegen 148, 3711 Skien

Telefon: 91618201               E-post: ingunn@gasodden.net

 

Styremedlem: Anne Ingun Bakaas

Adresse: Hørtevegen 579, 3811 Hørte

Telefon: 90136018              E-post: anningunbakaas@gmail.com

 

Bondelaget sin representant

Adresse: A Mette B Bøe i 2 år

Telefon: 99017615            E-post: telemark.bygdekvinnelag@gmail.com   

 

Bygdeungdomslaget: Vestfold representant i 2år er Helene Flo Kjennerud

E-post: kasserer.vbk@gmail.com 

 

Vararepresentantar til styret

1. vara: Oddrunn Ynnesdal

Adresse: Høydalsvegen 460, 3739 Skien

Telefon: 95994153 .          E-post: oddi@hotmail.com

 

2. vara: Gudrun Bø

Adresse: Saulandsvegen 1076, 3692 Sauland

Telefon: 41807406         E-post: gudrun.boe@hotmail.no

 

3. vara: Gunlaug Bergstøl Kiland

Adresse: Fyresdalsvegen 5066. 3870 Fyresdal

Telefon: 99432748           E-post: gunlaug.kiland@gmail.von

 

4. vara: Jane Salte Hjelseth

Adresse: Hjelsethvn. 135, 3830 Ulefoss

Telefon: 95088012         E-post: jane-hjelseth@hotmail.com

 

Rollefordeling i styret

Nestleder: Laila Glittenberg Moe

Kasserar: Ingunn Gåsodden

Sekretær: Silje Hegnastykket

Studieleiar/kursansvarleg: Laila Glittenberg Moen

Internasjonalt utval: Åsne Søreid Fjeld og styret 
aasnesfjeld@gmail.com

Dyrsku'n: kontaktperson: Åsne Søreid Fjeld og styret 
aasnesfjeld@gmail.com

Materialforvalter , all handel og utlån ved: Anne Ingun Bakaas

Hjemmesiden Silje Hegnastykket. E-post: tbk.sekreter@gmail.com

Landbruksselskapet: Ellen Magrete Gran

E-post Telemark Bygdekvinnelag:  Leder: A Mette Bøe E-post: telemark.bygdekvinnelag@gmail.com
Sekretær: Silje Hegnastykket E-post: tbk.sekreter@gmail.com

Bli medlem