Bygdekvinner i full bakst. Foto: Ellen Margrethe Garn
Bygdekvinner i full bakst. Foto: Ellen Margrethe Garn

Styret i Telemark Bygdekvinnelag

Styret i TBK ble valgt på fylkesårsmøte for perioden 2020 - 2021.

Kontaktinformasjon

Leder: Ellen Margrethe Garn

Adresse: Lauvåsen 53, 3750 Drangedal

Telefon: 91871829                E-post: ellen.margrethe@kebas.no 

E-post Telemark Bygdekvinnelag: telemark.nbk@bygdekvinnelaget.no eller til Ellen Margrethe

 

Nestleder: Laila Glittenberg Moen

Adresse: Tåråfjellvegen 148.  3677 Notodden 

Telefon:  91834903             E-post: laila@glittenberg.no 

 

Styremedlem: Anne-Mette Bøe

Adresse: Skiensvegen 750, 3830 Ulefoss

Telefon: 99017615                E-postan-met-b@online.no

 

Styremedlem: Ingunn Gåsodden

Adresse: Skifjellvegen 148, 3711 Skien

Telefon: 91618201               E-post: ingunn@gasodden.net

 

Styremedlem: Anne Ingun Bakaas

Adresse: Hørtevegen 579, 3811 Hørte

Telefon: 90136018              E-post: anningunbakaas@gmail.com

 

Bondelaget sin representant: Hege Gonsholt

Adresse: Arabygdvegen 1530   3864 Rauland 

Telefon: 91178067               E-post: hege.gonsholt@live.no  

 

Bygdeungdomslaget: leder Anne Snarteland,

E-post: anne.snarteland@gmail.com

 

Vararepresentantar til styret

1. vara: Oddrunn Ynnesdal

Adresse: Høydalsvegen 460, 3739 Skien

Telefon: 95994153 .          E-post: oddi@hotmail.com

 

2. vara: Gudrun Bø

Adresse: Saulandsvegen 1076, 3692 Sauland

Telefon: 41807406         E-post: gudrun.boe@hotmail.no

 

3. vara: Liv-Birgit Ulvenes

Adresse: Jønnebergvegen 400, 3803 Bø

Telefon: 41146228           E-post: liv-birgit@hotmail.com

 

4. vara: Jane Salte Hjelseth

Adresse: Hjelsethvn. 135, 3830 Ulefoss

Telefon: 95088012         E-post: jane-hjelseth@hotmail.com

 

Rollefordeling i styret

Nestleder: Laila Glittenberg Moe

Kasserar: Ingunn Gåsodden

Sekretær: Anne Mette Bøe

Studieleiar/kursansvarleg: Laila Glittenberg Moen og EMG

Internasjonalt utval: Åsne Søreid Fjeld og styret 
aasnesfjeld@gmail.com

Dyrsku'n: kontaktperson: Åsne Søreid Fjeld og styret 
aasnesfjeld@gmail.com

Materialforvalter , all handel og utlån ved: Anne Ingun Bakaas

Hjemmesiden Silje Hegnastykket, hegnastykketsilje@gmail.com

Næring og samfunn: Åsne Søreid Fjeld og Ellen Margrethe Garn

TBK sin representant i Bondelaget, Bygdevis og Landbruksselskapet: Ellen Margrethe Garn

E-post Telemark Bygdekvinnelag:  Mette Bøe og til Ellen Margrethe.

Bli medlem