Styret i Bondelaget forbereder aktiviteter
Styret i Bondelaget forbereder aktiviteter

Åpen Gård i Borre

 Åpen gård ble arrangert av Borre og Undrumsdal Bondelag og Nykirke bygdekvinnelag bidro med servering.

Søndag 27. august var dagen for Åpen gård i Borre og Undrumsdal Bondelag. Nykirke bygdekvinnelag hadde fått tilbud om å stå for servering. Vi solgte vafler, kaffe, saft og pølser og fikk gode inntekter til laget! Veldig godt samarbeid med Bondelaget.

Bli medlem