Åpent møte om beredskap og bli kjent med ordfører i nye Tønsberg kommune

Onsadg 26. februar kunne leder Ambjørg Akerholt kunne ønske 45 damer og herrer velkommen til åpent bygdemøte om beredskap. Ordfører i nye Tønsberg kommune, Anne Rygh Pedersen ble spesielt ønsket velkommen. Pedersen har bl.a. jobbet i direktoratet for sivilt beredskap inntil hun tiltrådte som ordfører i Tønsberg.

Møtet startet med at Karin Irene Fevang presenterte bygda vår – en fantastisk presentasjon på rim (se vedlegg lengre ned) med informasjon om bygda og alt av aktiviteter som lag og foreninger bedriver her.  Så tusen takk til Karin Irene for denne flotte gjennomgangen. 

Så gikk ordet til ordfører Anne Rygh Pedersen. Hun ga oss en god informasjon om sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner og hvordan kommunen er organisert politisk nå. 

Kommunestyret har 49 representanter. Det er ca 56 000 innbyggere i Tønsberg kommune. Så var det beredskap. Hun refererte til FN,s 17 bærekraftmål. Ett av målene er å stoppe klimaendringene. Klimautfordring og ekstremvær får store konsekvenser og er grenseløse. Hva skal vi gjøre på hjemmebane for å kunne klare oss i 72 timer: Viktig å ha et lite lager av hermetikk, stearinlys, førstehjelpssaker, radio med batterier, ved, fyrstikker og jod tabletter. Og ikke minst vann – det anbefales 9 l vann pr person i husstanden. Ordfører fikk oppfordring fra salen om viktigheten av at vi får god informasjon fra kommunen. Hun henviste til bruk av kommunens hjemmeside hvor beskjed blir lagt ut hvis noe uforutsett skjer. Videre kom det innspill til ordfører om bl.a. skole- og barnehagesituasjonen, og om stor trafikk på veien gjennom bygda -  hva kan gjøres for fartsregulering. Kaffepause med noe å bite i og loddsalg. Leder Ambjørg takket for frammøte og takket ordfører spesielt og overrakte boka Godt drikke og et spill om Vivestad (som Thea Ektvedt har laget)

 

Bli medlem