Årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag

Årsmøtet i Vestfold bygdekvinnelag ble avviklet lørdag 11 mars på flotte Nauen Klokkemuseum på Sem.

Årsmøtet startet i Sem Kirke hvor vi fikk en orientering om den flotte gamle kirken fra 11 hundretallet.

På Nauen Klokkegård fikk vi servert kaffe/the og runstykker.  Leder i Sem bygdekvinnelag Else Marie Farnes ønsket velkommen til årsmøtet.

Varaordfører Bent Moldvær hilste fra Tønsberg kommune.

Tove Ødeskaug fra Sande ble valgt til møteleder og hun loste oss gjennom årsmøtet med en fast hånd.

Spiskammersprisen 2017 ble tildelt Anita Saga  med Kjose Gårdsbakeri.

Leders tale og orientering  fra Norges bygdekvinnelag v/ styremedlem  Katrine Magnussen Nymark, la grunnlag for møtets hoveddebatt. Denne debatten ble kostruktiv og gav fine innspill til videre arbeid for fylkesstyret.

Årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett 2017 ble behandlet og godkjent.

Valget ble gjennomført med følgende resultat:

leder:               Anne Kathrine Munkejord

nestleder :      Thorunn Thorlaksdottir

styremedlem: Doris Hildenbrandt, Elin Kvarme Vitterssøe og Veronica B. Clementz

Varamedlemmer: Bente Aas-Haug, Hege Shanor og Beate Therese Lanner.

Takk til vertskapet Sem bygdekvinnelag som skapte ei flott ramme rundt årsmøte, fine lokaler og god servering!

Bli medlem