Nykirkedagens banner
Nykirkedagens banner
Bygdekvinnelagets logo synes godt
Bygdekvinnelagets logo synes godt

Bygdekvinnelaget på Nykirkedagen

Nykirke bygdekvinnelag hadde en stand på Nykirkedagen 19.08.

 

Nykirke Bygdekvinnelag deltok på årets Nykirkedag med å dele ut årets program og informere om hva vi i bygdekvinnelaget gjør og hvilke verdier vi står for.

Vi hadde mange hyggelige samtaler,og vervet 3 nye medlemmer!       

I tillegg var det 3 som tok med seg vervebroskyre og annen informasjon hjem for å vurdere å bli medlem! 

Spennende og inspirerende for vårt lokallag!

Bli medlem