Velkommen ved Wenche Dunsdy Torøe, leder i Slagen Bygdekvinnelag
Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg
Leders tale ved leder Anne Kathrine Munkejord
Møteleder May-Gunn Horntvedt
Innlegg av Jorunn Henriksen fra NBK
Hilsen fra Vestfold Bondelag
Hilsen fra Vestfold Bygdeungdomslag
Fremlegging av styrets forslag til resolusjon ved Siv Sommerstad
Utdeling av Spiskammersprisen ved juryformann Torunn Solberg
Gro Norheim Bettum vant årets Spiskammerspris.
Nydelig sang var første del av underholdningen
Spennende og festlige historier om nærmiljøet Slagen var andre del av underholdningen
Den flotte kjøkkengjengen som sørget for mat og drikke
Fylkesstyrets kreative gave til avtroppende leder Anne Kathrine Munkejord
Tusen takk Anne Ka for tiden sammen i styret og for all kunnskap og gode opplevelser du har delt med oss. Vi kommer til å savne deg.
Nyvalgt leder Linda M. Gusland takker for tilliten og gleder seg til et spennende år i sin nye rolle

Godt gjennomført årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag

Det ble avholdt årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag 7. mars 2020 på Fram i Slagen.

Dagen startet i Nordre Slagen kirke og selve årsmøtet ble holdt på Fram i Slagen.

Det var et godt årsmøte, med flott underholdning, deilig servering, fine rammer og dyktig vertskap.

Gro Norheim Bettum vant årets Spiskammerspris.

Mer om selve årsmøtet kan dere lese etterhvert, i protokollen som blir lagt ut under referater her på siden.

 

Det nye fylkesstyret ser slik ut:

Leder: Linda M. Gusland
Nestleder/hjemmesideansvarlig: Lene K. Bråtejorde
Sekretær: Åse Marie Holm
Kasserer: Helene Flo Kjennerud
Styremedlem: Kirsti Lund
Styremedlem: Siv Sommerstad

1.vara: Gerd E. Helgeland
2.vara: Mette Hovland
3.vara: Beate Therese Lanner
 

Bli medlem