Leder Anne Ka geleidet oss gjennom samlingen med stø hånd.
Leder Anne Ka geleidet oss gjennom samlingen med stø hånd. Foto: Linda M. Gusland
Godt oppmøte
Godt oppmøte. Foto: Linda M. Gusland

Godt oppmøte på Styrevervsamling

Årets styrevervsamling i regi av Vestfold Bygdekvinnelag ble gjennomført med godt oppmøte fra lokallagsstyrene.

13 lokallag fra Vestfold var representert med over 30 deltager. 

Det ble informert om Norges Bygdekvinnelags prosjekter og satsninger og mulighetene lokallagene har til å delta eller implementere disse i sitt arbeid: Tradisjonsmatskolen hvor lagene kan holde kurs, både for medlemmer og andre intereserte, Guatemala, vårt nye prosjektland og Organisasjonsskolen som er et kursopplegg Norges bygdekvinnelag har laget for å styrke organisasjonskompetansen for alle tillitsvalgte i lokallaget, og her ble det vist en video samt utført en caseoppgave.

Vi hadde så en pause med kake og kaffe, hvor praten gikk rundt bordene om løst og fast.

Deretter var det først en liten øvelse hvert lokallag skulle gjøre hver for seg, før lokallagene ble satt på gruppe med "nabolagene" sine. Kafedialogen i år handlet altså om hva man allerede gjør som vi er fornøyd med, hva skulle vi gjerne fått til og er dette noe man kan samarbeide med andre lokallag i nærheten om. 

Før vi ble ønsket vel hjem ble det informert om de to neste begivenhetene til Vestfold Bygdekvinnelag, som er "Bygdekvinner på lading" i februar og Årsmøte i mars.

 

Bli medlem