Inspirasjonskveld på Vidaråsen
Urteverksted, Vidaråsen Landsby
Omvisning i landsbyen
Toveverksted
Kirkerommet
Urtehage
Frodige grønnsaker
Samling i "Hallen"

Inspirasjonskveld

Årets inspirasjonskveld var lagt til Vidaråsen Landsby. Doris Hildenbrand, sekretær i VBK, ønsket 69 bygdekvinner velkommen. Doris som også jobber på Vidaråsen er stolt av stedet og dets filosofi. «Her er det fokus på muligheter ut ifra det funksjonsnivået man har, ikke begrensninger», kunne Doris fortelle.

Så fikk Rolf Kåre Håland ordet. Han har jobbet lenge i landsbyen og kunne fortelle at stedet opprinnelig var en bondegård som ble kjøpt i 1966 og var den første Camphill-landsbyen i Norge. Vidaråsen Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for både mennesker med psykisk utviklingshemning og medarbeidere. I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids- og bosituasjon for alle, og det er ofte ikke hva vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør det. Det å dele på daglige husoppgaver er en viktig side ved livet i familiehuset.  Ofte kan det være lettere å gjøre noe raskt og effektivt selv, men så har man tatt arbeidet fra en som kanskje nettopp gleder seg over å kunne bruke lang tid på å gjøre den samme oppgaven. Les mer om Vidaråsen Landsby.

Vi ble så delt i to grupper, fikk omvisning på området og fikk også komme inn i noen av verkstedene. Arbeidslivet står helt sentralt i landsbyens liv. Målet er at hver og en skal ha et menings- og gledesfylt arbeid som svarer til den enkeltes muligheter og samtidig dekker et behov i landsbyen. Landbruksproduktene som fremkommer dekker det vesentligste av landsbyens eget behov for melk, yoghurt, kjøtt og grønnsaker. Verkstedsproduktene selges for det meste på det åpne marked eller i egen butikk, og inntektene er med på å støtte landsbyens drift.

Etter omvisningen benyttet noen av damene muligheten til å ta en titt i butikken, før vi samlet oss i «Hallen», stedets forsamlings- og konsertsted. Tove Moland, kasserer i VBK, kunne da invitere til berlinerboller fra stedets bakeri, te/kaffe og stedets egenprodusert melk.

Den siste halvtimen av kvelden var satt av til litt informasjon om nettsiden Norsktradisjonsmat.no og tradisjonsmatjakta. Fylkesleder Anne Ka Munkejord oppfordret lokallagene til å sende inn sin bygds tradisjonsmatskatt. Hun sa: «Tradisjonsmatskatt høres veldig høytidelig ut, men tenk enkelt. Hva har vi spist/drukket her i bygda eller i familien, til hverdag eller fest?» Fylkeslederen informerte også om Bygdekvinnelagets nye prosjekt, «kvinnerUT». Prosjektet er en fin mulighet for lokallagene til å være med på å integrere og inkludere, ikke bare minoritetskvinner, men også andre innflytterkvinner.

Anne Ka takket tilslutt alle for en fin kveld og for supert fremmøte! Kvelden ble avsluttet med musikk og tekst, «Bønn» fra Lars Martin Myhres cd «Hans Majestet»

Vidaråsen Landsby

Vidaråsen Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for både mennesker med psykisk utviklingshemning og medarbeidere. I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids- og bosituasjon for alle, og det er ofte ikke hva vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør det.

Bli medlem