Noen av delegatene og observatørene var samlet på Grønt Fagsenter i Stokke. Marit Green Tymczuk fra sentralstyret var og sammen med oss som var i Stokke.
Ellen Krageberg holdt sin siste tale som leder.
Lunchpause i det fine sommerværet

Landsmøte i NBK lørdag 20 juni

Årets landsmøte ble gjennomført digitalt via zoom og avstemminger ble gjort på Questback med telefon.

Landsmøte i NBK ble holdt på lørdag 20 juni.

Årets landsmøte ble gjennomført digitalt via zoom og avstemminger ble gjort på Questback med telefon. Vestfold hadde 5 delegater(3 fra Ftylkesstyret og 2 fra lokallagene) og 4 obesrvatører.

Årets lokallag ble kåret, og vinneren ble Bjørgum Bygdekvinnelag fra Voss. Bygdekvinneprisen «kjerringa mot strømmen» gikk i år til May-Lis Ekstrøm Hoel og Loftet Gardsbutikk på Eidsvold. Vi gratulerer begge vinnere!

Det var kommet ett benkeforslag til valgkomiteens innstilling til leder og nestleder. Valgkomiteen hadde innstilt Barbara Ida De Haan som leder og Jorun Henriksen som nestleder. Benkeforslaget som ble fremmet av Rogaland Bygdekvinnelag, Hordaland Bygdekvinnelag og Vest-Agder Bygdekvinnelag. var Jorun Henriksen som leder og Unni J. Skadsem som nestleder.  Etter at stemmene var talt opp ble det klart at Jorunn fikk flest stemmer og Unni ble valgt som nestleder. Grethe Brundtland og Marit Green Tymczuk ble gjenvalgt som styremedlemmer. Randi Marie Vallestand Rambjørg, Inger Amb og Kristin Green Johnsen ble valgt inn i styret. Frisvold Vågan, Kari Frank og  Elin Bjørnstad er varamedlemmer.

 

 

Sentralstyret i Norge Bygdekvinnelag 2020-2022

 

Leder: Jorun Henriksen, Akershus

Nestleder: Unni J. Skadsem, Rogaland

Styremedlem: Grethe Brundtland, Hordaland

Styremedlem: Inger Amb, Hedmark

Styremedlem: Marit Green Tymczuk, Vestfold

Styremedlem: Kristin Green Johnsen, Nordland

Styremedlem: Randi Marie Vallestand Rambjørg, Sogn og Fjordane

 

Varamedlemmer:

1. vara: Monika Frisvold Vågan, Møre og Romsdal

2. vara: Kari Frank, Akershus

3. vara: Elin Bjørnstad, Nord-Trøndelag

Bli medlem