Linda Merete Gusland fra VBK instruerer oss i bruk av Google Drive
Linda Merete Gusland fra VBK instruerer oss i bruk av Google Drive

Nylæring på nyåret

Vi starter ut 2020 med å lære noe nytt. Linda Merete Gusland fra VBK ga oss en innføring i hvordan vi kan bruke Google Drive som arkiv og lagrings/delingsverktøy i laget.
Noen har vært borti dette før, mens for andre var nytt.
Vi har opprettet en e-postadresse som følger ledervervet og som leder administrerer, og vi bruker den i kommunikasjon utad. Antagelig etterhvert også innad i laget.
Så må vi prøve og feile og finne ut hvordan vi vil organisere vårt arkiv og våre arbeidsdokumenter og gjøre det til en så trygg lagringsplass som mulig.
Legger bl.a. inn alt vi har av bilder, presseklipp, jubileumsberetninger o.l. fra lagets start.
Kasserer, Inger-Johanne Gran, har også opprettet en e-postadresse som vil følge kasserervervet.

Bli medlem