Nærmat er viktig
Nærmat er viktig

Slå ring om nærbutikken

Når du handler maten din lokalt er du med på å opprettholde nærbutikken i bygda.Lørdag 22. oktober vil det over hele Norge bli satt søkelys på hvor viktig butikken er både som møteplass, servicesenter og salgssted for dagligvarer. Målet er å redusere handelslekkasjen og stimulere til mer lokal handel. «Handle lokalt – velg nærbutikken» blir arrangert sammen med det statlege Merkur-programmet for distriktsbutikker og Norges Bygdekvinnelag er en viktig samarbeidspartner.

Har du tenkt over hvor viktig nærbutikken er for å ha et levende lokalsamfunn? I tillegg til å opprettholde mange andre viktige funksjoner, er nærbutikkene med på å opprettholde lokal handel og en levende bygd. Dessverre opplever mange nærbutikker å ha et sviktende grunnlag. Derfor er det beste du kan gjøre for å opprettholde nærbutikken nettopp å bruke den.

I tillegg til å være et sosialt samlingspunkt, utgjør nærbutikken en viktig og underkommunisert funksjon for infrastrukturen i distrikts-Norge. Tilleggstjenester som post, bank og apotek i butikk, er tjenester som har stor betydning for alle. Spesielt er de viktige for de som ikke har tilgang på bil i et område med et dårlig utbygd kollektivtilbud. Mange butikker er også avhengig av tilleggstjenester som gir den flere ben å stå på. Nærbutikken er imidlertid avhengig av støtte fra storsamfunnet, og derfor er det avgjørende at flere politikere, beslutningstakere og vanlige butikkbrukere ser viktigheten av å ta vare på de lokale møteplassene.

Merkur-programmet, som er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge , gir hvert år ut pris for årets nærbutikken i ulike deler av landet. Det som kjennetegner vinnerne er at butikken  har utviklet seg i tett samarbeid med lokalbefolkningen og kommunen. Det kan være alt fra varelevering hjem, lørdagsfrokost, kunstutstilling, eget bakeri, kaféavdeling, lokale gårdsmatprodusenter og lokale og kjøkken til bruk i større lag og arrangement.

Når du handler maten din lokalt er du med på å opprettholde nærbutikken i bygda.

 

.

 

Norges Bygdekvinnelag har over 400 lokallag over hele landet. Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av å skape bygder der er godt å bo i og da mener vi nærbutikken er viktig.

Merkur er et støtteprogram for utkantbutikkene i Norge, hvor medlemmene kan søke støtte til investeringer i butikken og til utviklingstiltak som markedsaktiviteter, kompetansetiltak og tilrettelegging for tilleggsfunksjoner.

Bli medlem