foto: Linda M. Gusland
foto: Linda M. Gusland
foto: Linda M. Gusland
foto: Linda M. Gusland
foto: Linda M. Gusland
foto: Linda M. Gusland
foto: Linda M. Gusland
foto: Linda M. Gusland

Styresamling 19.11.2019

Rundt 30 damer var tilstede på årets styresamling.

Programmet for kvelden så slik ut: 

  • Presentasjon av fylkesstyret og deltakere.
  • Organisasjonsstrukturen i NBK.
  • Hvordan få til et levende bygdekvinnelag? Andebu og Sande forteller om hvordan de jobber i sitt lag.
  • Pause med kake og kaffe.
  • Alt du kan finne av info på NBKs hjemmeside.
  • Skybasert styrearbeid – en ny mulighet for styrearbeid. 

 

Legger ved powerpoint presentasjonene som ble brukt denne kvelden.

 

Bli medlem