Styresamling i Vestfold

Flkesstyret i Vestfold bygdekvinnelag inviterte lokallagene til styresamling 29. jan. Vi fikk en flott orientering om organisasjonen vår, og deretter ble deltagerne utfordret i en kafedialog hvor alle bidro til å diskutere og finne forslag til 6 framlagte spørsmål.

 

Gruppene ble oppfordret til å sammenfatte/velge de tre viktigste innspillene for hvert av disse 6 spørsmålene:

A.Hvis du var ny, hvordan ville du likt og bli mottatt på et møte eller arrangement i ditt lokallag?

1.     Bli spurt om å være med – tilbud om å kjøre med meg.

2.     Bli ønsket velkommen og hatt noen som snakket med meg og var interessert i hvem jeg var.

3.     Få informasjon – infoskriv om laget, program o.l.

B. Hvordan få god informasjonsflyt i laget?

1.     Få tilbakemelding på mottatt informasjon

2.     Sende ut referat fra styremøter og medlemsmøter på E-post. Lag egen E-postgruppe for laget slik at mye informasjon kan gå til alle.

3.     Lese referat fra siste møte på medlemsmøtene.

C. Hvordan bruke NBKs prosjekter og tilpasse det til lagets aktivitet?

Kvinner ut:

1.     Inkludering av alle tilflyttere – ikke bare innvandrere/flyktninger. (Polakker, Russere, Latviere)

2.     Samarbeide med andre lokallag, Røde kors, Sanitetsforeningen, Idrettslag o.l.

3.     Invitere med på arrangementer og ta vare på og ta med i felles samtaler

Ville vekster skapte mye aktivitet i lagene – både å høste og å bruke. Mange har brukt profesjonell hjelp og andre har brukt egne krefter.

Hekta på røtter og ja til Norske grønnsaker er fine aktiviteter og de er lette å legge inn i møtene.

Tradisjonsmat går litt tregt, men det kommer stadig noen. Håper det fortsetter litt til.

Generelt:

NBKs aktivitetsplaner kommer etter at lagene har lagt sine planer. Det bør gå over minst 2 år, et år til presentasjon og planlegging, og et år til gjennomføring.

Litt mye matprosjekter – ønsker oss f.eks.:

 • kulturelle prosjekter.
 • Forbruk- Gjenbruk – kan legge opp til byttekvelder.

C. Hvordan kan dere i styret motivere medlemmer til å ta ansvar for oppgaver og deltagelse på møter og arrangement?

 1. Spørre om konkrete oppgaver
 2. La vertinne til møtene gå på omgang
 3. Lage arbeidsgrupper i forbindelse med spesielle aktiviteter (komiteer)
 4. Spørre om det er ønsker om spesielle temaer ,Kurs, osv.
 5. Sende påminnelse rett før møtet

D. Hvordan kan vi samarbeide lokallag imellom og lokallag og fylkeslag?

Lokallagene imellom.

 1. Invitere til hverandres møte og arrangementer
 2. Legg inn i årsplanen et felles møte med nabolagene hvert år.

Fylkeslag/ lokallag

 1. Inspirasjonskvelden ble godt mottatt
 2. Fylkeslaget må invitere lokallagene
 3. Dialog og å bli kjent bygger ned hindringer
 4. Det er fylkeslagets ønske å informere og inspirere med sine besøk. Kontroll er  ikke et tema i denne sammenhengen.

E. Hva kunne du tenke deg å gjøre hvis temaet er Norsk Tradisjonsmat?

1.     Invitere andre kulturer til å utveksle mattradisjoner

2.     Formidle kunnskap til unge, ved kurs og ved å arrangere «matkvelder»

3.     Stand med smaksprøver av tradisjonsmat på markeder eks. bondens marked brukes også som rekruttering.

4.     Jobbe mot skole, barnehage ,sykehjem, omsorgsboliger osv. og informere om mattradisjoner.

 

 

 

 

Bli medlem