Styrevervkurs

Vestfold Bygdekvinnelag arrangerte tirsdag 10.november kurs for tillitsvalgte medlemmer i lokallaga.

Leder Reidun S. Green kunne ønske 21 deltagere velkommen og spesielt
Elin Røed som skulle holde innledningen på kvelden for oss.

Først en presentasjon av styret i VBK og deltagerne som hadde møtt frem.

Elin Røed jobber som organisasjons-sjef på Bondelagets kontor på Gjennestad.
Hun har bred erfaring fra Bondelaget.

Hun delte med oss sine tanker om forandringene som har skjedd innen organisert foreningsliv de siste ti-år.  Og om hvorfor vi mener det er viktig å ha formaliteter rundt det å drive organisert. Samfunnet har i stor grad endret seg siden kvinnene stort sett tilbragte dagene hjemme på gården og hadde et behov for å treffe andre. Dagens yrkesaktive kvinner har nok et annet behov for å engasjere seg. Dagens velstand gjør at synet på tid endrer seg.
Motivasjon er viktig, det å se endringer og tilpasse oss det som skjer rundt oss i dag. Det å kunne se hvilke ting vi kan gjøre noe med og hvilke ikke.
På grunn av ny teknologi kan det se ut som den organissjonsformen bygdekvinnelaget har er i medvind etter noen år hvor man så en nedgang.
For å overleve er det viktig å rekruttere, vi må ha nye unge medlemmer.
Og det å ha mål og mening og en viss grad av formaliteter og å være utadrettet øker sjansen for overlevelse.  Det å ha en sak å jobbe for er verdifullt. Det å vite at vi er med i en organisasjon som tar opp saker på nasjonalt plan gjør arbeidet på lokalt plan mye mer verdifullt. Det å være formelle nok i en liten kjent forsamling er ikke lett. Faste rammer er inkluderende og det er lettere å komme inn som ny. Det signaliserer profesjonalitet og gir laget økt status.
Sett pris på passive medlemmer, plutselig en dag er det kanskje noe som de fatter interesse for og blir med!
Elin avsluttet foredraget sitt med å si at hun håpet hun hadde gitt motivasjon til å holde på formaliteter i laget, holde på sak og  ha gode avslutninger.

Etter en kort pause ble deltagerne delt opp i grupper.
Ledere/nestleder ble med Elin Røed
Styremedlemmer/studieledere ble med Elisabeth Larsen
Hjemmesideansvarlige ble med Anne Ka Munkejord og Aud Moe

Etter en kort oppsummering ved Reidun S. Green, takket Anne Kathrine  Munkejord kveldens innleder  Elin Røed og gruppeledere med blomster overrakt av Veronica B. Clementz

Filer: 
Bli medlem