Stolte og inspirerte bygdekvinner
Stolte og inspirerte bygdekvinner
leder Anne Kathrine Munkejord og foredragsholder Merete Skau Sørensen.
leder Anne Kathrine Munkejord og foredragsholder Merete Skau Sørensen.

Temadag med vestfold bygdekvinnelag

Vestfold bygdekvinnelag inviterte til Temadag 4.02, under temaet: 

Bli inspiterte og stolte av organisajonen vår og arbeidet vi gjør!

Temadagen samlet 32 flotte Bygdekvinner fra Vestfold til en hyggelig og inspirerende dag. Vi var på Eidene - Rødekors-senter på Tjøme. Flott og hyggelig sted. Dessverre var det en av de dagene hvor bakken ble dekket med is, så vi kunne ikke bruke uteområdet.

Vi fikk tre interessante foredrag :

Stolthet av eget arbeid og innsats v/ Merete Skau Sørensen fra Oslo Røde Kors

Tove Hoppestad, nestleder i Norges bygdekvinnelag orienterte om hva som er aktuelle saker sentralt i bygdekvinnelaget: Arbeid mot regejering og Storting gjennom deltagelse i høringer og nettverk. Aktuelle saker nå er Jordbruksmeldinga, jordvern, påvike som forbrukerorganisajon. Hun orientert om verdens mat og brøddag som skal være 16 oktober. Dette er et samarbeid med Gartnerhallen og går ut på å dele ut poser med råvarer til en suppe, samtidig som man har en markering lokalt.

Siv Henningstad med tema: i ballangse med riktig mat, farger og yoga.

En Morsom og sosial innendørs natursti gav oss litt bevegelse også!

 

 

 

Vedlagt følger referat fra temadagen.

Bli medlem