Vinner av Spiskammerprisen 2018 Foto:VBK
Vinner av Spiskammerprisen 2018 Foto:VBK
Kjøkkengjeng Foto: VBK
Kjøkkengjeng Foto: VBK
Beate Lanner Foto: VBK
Beate Lanner Foto: VBK
Foto: VBK
Foto: VBK
Anne Ka Munkejord Foto:VBK
Anne Ka Munkejord Foto:VBK
Anne Ka Munkejord Foto: VBK
Anne Ka Munkejord Foto: VBK
Tove Hoppestad Foto:VBK
Tove Hoppestad Foto:VBK
Torunn Solberg Foto:VBK
Torunn Solberg Foto:VBK
Foto: VBK
Foto: VBK
Prisvinner Raymond Høie og Isabel Ellingsen Foto: VBK
Prisvinner Raymond Høie og Isabel Ellingsen Foto: VBK
Foto: VBK
Foto: VBK
Foto: VBK
Foto: VBK
Årsmøtedelegater 2018 Foto: VBK
Årsmøtedelegater 2018 Foto: VBK
Årsmøtedelegater 2018 Foto: VBK
Årsmøtedelegater 2018 Foto: VBK
Foto: VBK
Foto: VBK
Foto: VBK
Foto: VBK
Ann Helen Sommerstad Foto:VBK
Ann Helen Sommerstad Foto:VBK
Foto: VBK
Foto: VBK

Vel gjennomført årsmøte

Årsmøte i Vestfold bygdekvinnelag ble avholdt lørdag 10. mars 2018. Ordinære årsmøtesaker med taler, debatt og valg. Spiskammerprisen 2018 gikk i år til Flykafeen. De stolte og rørte prisvinnerne takket for tildelingen og gledet seg til å dele nyheten med de ansatte. 

Tanum bygdekvinnelag var vertskap for årsmøtet 2018. Vi startet dagen med besøk i Tanum kirke, der vi fikk litt historikk om kirken. Årsmøtet ble holdt på Tunheim, der det ble kaffe og rundstykke før Beate Lanner, leder i Tanum bkl ønsket oss velkommen. Ordfører i Larvik, Rune Høysett, fortalte litt om kommunen og ønsket oss deretter et godt årsmøte. Fylkesleder Anne Ka Munkejord startet med å dele en oppskrift på "Suksessterte", nei det var feil, det var oppskrift på ei "Suksessberte".

Så ble årsmøte satt og ordstyrer Reidun Green styrte saksgangen og debatten. I leders tale fokuserte Anne Ka på viktigheten av at medlemmer skal føle at de er en del av en større organisasjon. Hun mente også at lokallagene bør bruke Bygdekvinnelagets aksjoner og prosjekter og sørge for at medlemmer deltar på arrangement i regi av NBK og fylke. "For medlemmer som deltar på fylkes og nasjonale arrangement kan være viktige for å skape ny aktivitet i laget." Se vedleg for hele talen. Nestleder i Norges bygdekvinnelag, Tove Hoppestad sa litt om prosjektene som har vært og hvordan de kan brukes fremover. "Aksjon norske grønnsaker" var en suksess og det jobbes med en tilsvarende aksjon på Verdens matvaredag 16. oktober, men basert på Norsk bygg. Det jobbes også med et notat som en oppfølging av "Me too" kampanjen. Lik kontingent for hele organisasjonen er nå ute til utreding. Det blir en sak på NBKs landsmøte i juni. Ny politisk plattform skal også vedtas på landsmøte. Det ble noen spørsmål og kommentarer i hoveddebatten.

Spiskammerprisen ble delt ut av Torunn Solberg. Årets Spiskammerpris gikk til Flykafeen. Eier Raymond Høie og daglig leder Isabel Ellingsen var svært rørt og stolte av å motta prisen. Se vedlegg med juryens begrunnelse.

Deretter var det til for lunsj, kaker og kaffe. Vi fikk også litt underholdning av ei ung jente som spilte piano og sang. "Jeg har valgt disse sangene fordi de betyr noe for meg." sa Rebrkka Anvik

Etter lunsj fortsatte årsmøte med årsmelding lagt frem av sekretær Doris Hildenbrand. Kasserer Tove Moland pressenterte regnskapet. Leder la frem arbeidsplan, det kom et forslag fra Sande om å gjenninføre sonemøter. Etter litt debatt ble styrets forslag til arbeidsplan vedtatt. Sandar bondekvinnelag hadde sendt inn et forslag med ønske om at lokallagnes årsmøte avholdes før 20. januar for at regnskapsåret skal følge kalenderåret. Styret syntes det var et godt forslag, men hadde gjort en endting i forslaget. Forslaget ble vedtatt. Kontingent til fylke, ingen endring, ble vedtatt. Før budsjett kunne vedtas ble styrehonorer behandlet. Valgkomiteens forslag til styrehonorar var: Fortsetter som foregående år. Fylkesstyrets forslag var: Forslag til reduksjon i styregodtgjørelse. Etter litt debatt ble valgkomiteens forslag vedtatt. Budsjettet ble vedtatt, men med de endringer vedtaket om styregodtgjørelse medfører.

Da var det tid for valg, nytt styre er:
Leder: Anne Ka Munkejord, Vivestad (gjennvalgt)
Nestleder: Elin Kvarme Vittersø, Tjølling (ny i vervet)
Styremedlem: Doris Hildenbrandt, Kvelde (var ikke på valg) 
Styremedlem: Tove Moland, Kjose (gjennvalgt)
Styremedlem: Linda Merete Gusland, Kjose (ny)
Styremedlem: Marit Haslestad, Sande (ny)
1. vara: Lene Kristin Bråtejordet, Hillestad (ny)
2. vara: Åse Marie Holm, Ramnes (ny)
3. vara: Beate Lanner, Tanum (gjennvalgt)

Revisot: Inger Marie Bettum, Vestre Skjee (ikke på valg)
Revisor: Anne Grete Appenzeller, Sande (gjennvalgt)

Delegater til Norges byggdekvinnelags landsmøte:
Fylkesleder: Anne Ka Munkejord
Nestleder: Elin Kvarme Vittersø
Styremedlem: Linda Merete Gusland
Fra lokallag: Britt Sønsterud, Sande
Fra lokallag: Marit Green Tymczuk, Vassås

Anne Ka Munkejord takket for tilliten og gleder seg til nytt år og ønsket nye styremedlemmer velkommen. Så var det tid for å takke valgkomite, møteleder og vertskap. Hun takket også sittende styre og de i styret som avsluttet vervet, Hege Steen Shanor (2. vara), Veronica Bålsrød Clementz (styremedlem) Thorunn Thorlaksdottir (nestleder) og Bente Aas Haug (flere år i styret og mange ulike verv)

Vi avsluttet med en ny sang "Danse mot vår" og helt til slutt - tradisjonen tro - "Sang til Vestfold bygdekvinnelag".

Flykafeen

Flykafeen har røtter helt tilbake til 1954 og har vært driftet på tradisjonsrikt vis med hovedfokus på god, gammeldags, hjemmelaget hverdagsmat. Alle hovedretter er laget etter norske tradisjoner og mange er uten gluten. I 2017 ble stedet pusset opp og buffet-disk ble laget. Tønsbergs Blad ga stedet skryt rett før jul og enda flere fikk øynene opp for stedet.

Flesk og duppe er en populær rett på torsdager.

Stedet har også egne lokaler for fest, minnesamvær og konferanser.

Bli medlem