Leder Ellen Krageberg er fornøyd med å kunne starte nytt prosjekt. Foto: Lars Martin Bøe
Feiring på kontoret. Foto: Mari Gjengedal

Gode nyheter for norsk tradisjonsmat!

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget Norges Bygdekvinnelag prosjektmidler til å opprette en oppskriftsdatabase om tradisjonsmat.

Det ble feiring med kake og kaffe på kontoret til Norges Bygdekvinnelag da det ble klart at Sparebankstiftelsen DNB har innvilget en søknad om midler til å opprette en oppskriftsside for norsk tradisjonsmat. Hele søknadsbeløpet på 1,75 millioner blir tildelt.

 - Det er utrolig gode nyheter at vi nå kan sette i gang arbeidet for å samle oppskrifter og informasjon om norsk tradisjonsmat på ett sted. Dette er kunnskap som medlemmene i Norges Bygdekvinnelag har tatt vare på i generasjoner. Nå vil vi jobbe for å systematisere den og gjøre den tilgjengelig for alle, sier Ellen Krageberg, leder for Norges Bygdekvinnelag.

 

Ønsker å nå barn og unge med ”moderne” tradisjonsmat
Norske mattradisjoner er unike og verdt å ta vare på. Målet for den planlagte nettsiden om norsk tradisjonsmat er å bli det beste nettstedet for informasjon og inspirasjon til tradisjonsmat. Norges Bygdekvinnelag vil bidra til å øke oppslutning rundt det å ta i bruk gamle, norske mattradisjoner i det moderne kjøkkenet. Formålet er å ivareta og tilgjengeliggjøre vår matkulturarv. Selv om sidene skal kunne brukes av alle, er ungdom og unge voksne er hovedmålgruppen for prosjektet.

 - Tradisjonsmat er mat som er basert på gamle håndverkstradisjoner og har en geografisk forankring. Samtidig har mattradisjoner og kunnskap alltid vært i utvikling. Vi ønsker ikke bare å videreformidle tradisjoner fra en svunnen tid, men å inspirere til å bruke disse tradisjonene på nye måter med en ”moderne vri” som kan appellere til dagens unge, sier Krageberg.

 

Bygdekvinnene har kompetansen
For Norges Bygdekvinnelag har ivaretakelse av håndbåren matkunnskap og nærhet til matens produksjon og opphav alltid spilt en sentral rolle. Bygdekvinnene har i en årrekke vært kunnskapsleverandører som har ivaretatt gammel kunnskap og videreformidlet de unike og lokale mattradisjonene. Den dag i dag utgjør matlagingskurs, verksteder og andre aktiviteter som sprer matkunnskap og matglede er en viktig del av aktiviteten rundt omkring i landet. Et ønske som ligger til grunn for utviklingen av de nye nettsidene for tradisjonsmat, er å samle all denne kunnskapen på ett sted og spre den til unge på en enkel og engasjerende måte. På sikt ønsker man også å ha et utstillingsvindu for det brede utvalget av kokebøker som landets fylkes- og lokallag har gitt ut opp gjennom tiden.

 - Medlemmene er vår viktigste ressurs og kunnskapsbank. Med dette prosjektet vil vi vise fram denne kunnskapen og samle den for kommende generasjoner. Innholdet på nettsidene vil i stor grad være produsert av bygdekvinner med lokal kunnskap rundt omkring i landet, så vi håper at alle der ute ønsker å bidra og er klare for å bli med på oppskriftsdugnad, sier Ellen.

Ikke første gang
Norges Bygdekvinnelag har erfaring med oppskrifter fra tidligere, da en enklere versjon av den planlagte oppskriftsdatabasen ble laget på Bygdekvinnelagets gamle nettsider.

 - Da de gamle sidene var i drift, så vi at oppskriftene var det mest populære stoffet. Nå ønsker vi å satse skikkelig, og lage nye og enda proffere sider med flere oppskrifter, mer fokus på lokalt opphav, og innhold som har en bred appell. Vi merker allerede økt etterspørsel blant unge etter kurs og informasjon om tradisjonsmat, så vi tror dette står sterkt i tiden nå, sier Mari Gjengedal, som har jobbet med å planlegge prosjektet.

Arbeidet med de nye nettsidene om norsk tradisjonsmat begynner umiddelbart, og vil bli et viktig flaggskip for Norges Bygdekvinnelags arbeid i 2017.

Bli medlem