Gode råd om smittevern for frivillige organisasjoner

Norges Bygdekvinnelag ønsker at vi skal være en åpen og inkluderende organisasjon, og med utgangspunkt i gjeldende råd og anbefalinger om smittevern, kan lag og foreninger gjennomføre mange av sine aktiviteter. Det viktige er at de som arrangerer og deltar i aktivitetene, er trygge og opplever dem positive. 

(Sist oppdatert 12.november 2020)

Siden 12. mars har koronapandemien satt sterke spor på hverdagen vår. Det ble en annerledes vår for alle over hele landet og det meste av de planlagte aktivitetene i regi av lokallagene ble satt på vent. Etter en sommer med lite smitte stenges nå mye ned igjen for å få kontroll på en økende smittespredning.

Det vi ser er at mange lokallag viser stor evne til å snu seg fort rundt og finne kreative og praktiske løsninger i gjennomføring av aktiviteter hvor hensynet til smittevern er ivaretatt.

Krisen har fått frem det beste i oss

Pandemien har også tydeliggjort hvilken rolle bygdekvinnelagene spiller i en slik krisesituasjon. Ikke bare gjennom lokalt beredskapsarbeid i regi av kommunen, men også som et frivillig nettverk som stiller opp for hverandre og felleskapet, som samler oss, og som forebygger sosial «tørke» og ensomhet.

Gode råd til gjennomføring av aktiviteter i tiden fremover

Det er viktig at alle holder seg oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern, og sjekk om kommunen der aktiviteten skal gjennomføres har egne regler og råd. Mange av våre lokallag har god erfaring med å ta direkte kontakt med kommuneoverlegen om de er usikre på om man kan gjennomføre og hvordan. 

Smittesituasjonen er ulik i hele landet, og med utgangspunkt i gjeldende råd og anbefalinger om smittevern, kan de fleste frivillige organisasjoner gjennomføre de fleste av sine aktiviteter. Lokallagene må selv gjøre sine vurderinger, tilpasse aktiviteten og ta beslutningen ut ifra de lokale forholdene.

Ny veileder for frivilligheten

Nedenfor finner dere et kort utdrag fra en veileder som er utgitt av Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Her har vi trukket frem de punktene som er relevante for oss. Veilederen er ikke et juridisk bindende dokument, men er en samling  og tips til frivillige organisasjoner i hvordan aktiviteter kan gjennomføres innenfor smittevernreglene. Rådene er utarbeidet etter innspill fra et representativt utvalg frå Frivillighet Norge sine medlemsorganisasjoner og koordinert med Kulturdepartementet. Vi anbefaler lokallagene å lese hele veilederen.

Hovedregler for å unngå smitte

 • Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter.
 • Sørg for god hygiene.
  • Legg til rette for god håndvask, fortrinnsvis med såpe og vann.
  • Gjør dere kjent med planene for renhold av lokalet dere bruker.
  • Om dere skal bruke utstyr som er i kontakt med hender og ansikt, bør dette rengjøres etter bruk eller mellom hver økt. 
 • Unngå fysisk nærkontakt, og legg til rette for anbefalt avstand mellom personer.
  • Aktiviteter og arrangementer skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meters avstand.
  • Innendørs arrangementer kan ha inntil 50 deltakere uten fastmonterte seter og inntil 200 deltakere i fastmonterte seter. Om dette er aktuelt for lokallag må følgende krav være oppfylt:
   • Arrangementet skjer på offentlig sted, f.eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
   • Lokallaget er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.
   • Private sammenkomster på offentlig sted kan ha inntil 20 deltakere, mens man i eget hjem, hage eller hytte bør gjennomføres med maks 5 gjester
   • For de fleste lokallagene vil det kanskje ikke være så aktuelt med store arrangementer i tiden fremover, men regelverket gir rom for at det er mulig å avholde aktiviteter som for eksempel årsmøter i lokallagene der det gjerne er mer enn 20 personer.
   • Alle bør holde avstand på minst en meter til andre personer
 • Matkurs. Kulturdepartementet bekreftet 15. september 2020 (merk deg at dette kan endre seg) at man kan holde matkurs så lenge man holder smittevernreglene om håndvask og avstand. Les om private og offentlige samlinger hos helsedirektoratet her!
 • Man kan servere mat, men planlegg det godt:  
  - Ved servering av mat og drikke er det anbefalt å servere maten porsjonsvis.
  - Planlegg serveringa godt for å unngå tett kø.
  - Før du tilbereder maten bør du vaske hendene grundig, og følge de generelle hygienerådene om hvordan du forhindrer smitte og om god kjøkkenhygiene.
  - Pass på at gjestene har mulighet til å vaske hendene eller har tilgang på desinfeksjonsprit før de forsyner seg. Sørg ellers for at bestikk og servise er rent. Det er en fordel om det er serveringsbestikk også i evt. skåler med snacks og godteri.
  - Du må være frisk når du lager mat til andre. Hvis du har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, kan du ikke lage mat til andre.

  Husk at det kan være begrensninger i antall personer som kan samles i ett arrangement. Les mer om dette hos Helsedirektoratet.

 • Garderober og liknende kan brukes på vanlig måte, så lenge smittevernrådene følges.

Gode råd

 • Hold dere oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern. Sjekk om deres kommune har egne regler og råd for den/de aktivitetene dere ønsker å gjennomføre. For noen kommuner vil det være strengere regler på grunn av høye smittetall og dermed også strengere regler for gjennomføring av aktiviteter.
 • Fristen for gjennomføring av årsmøter i lokallagene er 1. november. Dersom det ut fra smittevernhensyn ikke er mulig å gjennomføre fysisk må det vurderes andre alternativer.
  • For de lokallag som ser muligheten for å gjennomføres årsmøte digitalt, som telefonmøte eller på e-post, ta kontakt med ditt distriktslag for nærmer dialog om hvordan dette kan la seg gjøre.
  • Ta kontakt med Norges Bygdekvinnelag sentralt og distriktslaget dersom smittesituasjonen lokalt tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre årsmøtet innen 1. november.
 • Velg gjerne en smitteansvarlig for lokallaget deres. Det kan være styreleder eller et annet styremedlem.  Vedkommende får i oppgave å ivareta smittevernreglene.
 • Informer alle som skal delta på aktiviteten på forhånd om hvilke regler som gjelder for gjennomføring av denne aktiviteten.
 • Hold oversikt over hvem som deltar slik at dere kan nå ut med informasjon ved eventuell smitte.
 • Oppfordre deltakere til å unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig.
 • Ta særlige hensyn til de som er i risikogrupper og les deg opp på agne anbefalinger. 

 

Veilederen i sin helhet kan lastes ned her. Veilederen vil bli oppdatert i henhold til gjeldende bestemmelser. Nyeste versjon vil alltid være tilgjengelig på https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder

 

Siden 12. mars har Norges Bygdekvinnelag på våre hjemmesider holdt organisasjonen vår oppdatert på informasjon om Covid-19 og hvordan vi kan tilpasse oss denne nye siuasjonen.  Her finner dere nyttige råd og tips til bruk for lokallagene, se nedenfor.

 

Bli medlem