Gratulerer med Kvinnedagen, alle fantastiske kvinner i bygd og by!

Vi inviterte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad til kvinnedagen for å sette fokus på inkludering av kvinner med minoritetsbakgrunn i Bygde-Norge.

I dagene før den internasjonale kvinnedagen, har vi fortalt historien om minoritetskvinner og deres utfordrende vei til sysselsetting.

 

Safaa Alkahled syr handlenett for Telemark Bygdekvinnelag. Safaas drøm er jobb som å lage mat, sy klær eller sy nett:

 

Suheer Jallad lager mat for salg til Huset vårt og for catering (Huset vårt er Notoddens Mangfolds- og læringssenter).

Suheers drøm er å starte sin egen bedrift eller å fortsette sitt virke som lærer:

 

Da Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Norges Bygdekvinnelag, fikk Suheer Jallad mulighet til å intervjue ministeren. Suheer spurte om hva Olaug Bollestad kunne gjøre som bygdeminister for å styrke mulighetene til arbeid for minoritetskvinner i Bygde-Norge? Hør hva bygdeministeren svarte:

Dette er vårt nye prosjekt: KvinnerUT - Mestring og Kompetanse

MÅL

  • Bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting.

Delmål

  • Bidra til at flere minoritetskvinner får bygge kompetanse og nettverk som styrker deres mulighet for sysselsetting.
  • Styrke kapasiteten og samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommuner innenfor integreringsfeltet.
  • Øke kompetansen blant egne medlemmer innenfor inkluderingsarbeid.

Fokusområder

  • Å skape møteplasser og læringsarenaer for minoritetskvinner
  • Arrangere kurs og kompetansegivende aktiviteter
  • Etablere samarbeid med kommunen i tillegg til andre lokale organisasjoner, lag og foreninger.

     

Bli medlem