Irene Furulund tildelt internasjonal pris for sin frivillige innsats

Hvert år hedrer McKesson én av sine 30.000 ansatte i USA, Canada og Europa for frivillig arbeid utenfor bedriften.

Irene Furulund jobber som farmasøyt hos Norsk Medisinaldepot i Oslo. Gjennom sitt styreverv i Norges Bygdekvinnelag har Furulund bidratt til å støtte kvinnelige småbønder og deres familier i Mosambik som dyrker cashew-nøtter, sesamfrø og avlinger på en bærekraftig måte. 

Medisinselskapet McKesson ønsker med prisen «Planeten vår», å bidra til en bedre, sunnere og mer bærekraftig verden.

BEDRE BØNDENES LIVSGRUNNLAG

I begrunnelsen fra McKesson, forklares det at Furulund og medlemmene i Norges Bygdekvinnelag gjør en viktig innsats med å samle inn midler til småbønder i Mosambik, samtidig som de formidler kunnskap om situasjonen for bønder i Mosambik til mennesker i Norge. 

VIDEO: Her kan du se og høre Irene Furulund fortelle om bygdekvinnelagets prosjekt i Mosambik

INNSATS FOR BEDRE LEVEVILKÅR

Med mottoet «en person kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen», forklarer Furulund at medlemsorganisasjonen Norges Bygdekvinnelagbidrar med kunnskapsformidling om hvordan produsere større avlinger på en bærekraftig måte. Det er et viktig for å bedre lokale levekår på bygda i Mosambik.

– Det er viktig at den vestlige delen av verden er med og hjelper slik at den fattige del av verden blir mer i stand til å å bli uavhengig og klare seg selv, sier Furulund.

Med bygdekvinnelagets bidrag til dette prosjektet får fattige bønder en sjanse til å overleve, produsere større avlinger og til og med ha muligheten til å selge noe av avlingen. Dette er viktig for å tjene penger som kan betale for barnas skolegang og til videre å øke avlingene.

– Vi har en forståelse av at hjelper man en kvinne, så hjelper man en hel familie, og et helt lokalsamfunn. Derfor mener jeg det er viktig å trekke kvinnene med i prosjektet slik at de får muligheten til å tilegne seg kunnskap og får mulighet til å eie eget land å dyrke, sier hun.
Irene Furulund og medlemmer av Norges Bygdekvinnelag besøkte i 2015 prosjektet i Mosambik.

PRISPENGER TIL MOSAMBIK

Som vinner av prisen «Planeten vår», tildeles også Irene Furulund stipendpenger på 40.000 kroner (5.000 dollar). Stipendpengene har Furulund valgt å gi til Norges Bygdekvinnelag, øremerket prosjektet i Mosambik.

Gratulerer Irene og takk for et viktig bidrag til en bedre verden!

 

Community Hero (hverdagshelt)
  • Er et veldedig program som drives av det internasjonale medisinfirmaet McKesson i USA og Canada, og Celesio i Europa, med til sammen 30.000 ansatte. Hvert år ønsker McKesson å gi en anerkjennelse for de ansattes frivillige arbeid utenfor bedriften. 
  • Selskapet donerer stipender til veldedige organisasjoner der ansatte gjør frivillig innsats. McKesson ønsker å bidra til en bedre, sunnere og mer bærekraftig verden.  
  • I Community Hero-programmet tildeles stipend i tre underkategorier: «bedre helse for våre pasienter», «bedre helse for planeten vår» og «bedre helse for våre lokalsamfunn». Hver kategori-vinner får donere  20.000 kroner (2.500 dollar) til sin frivillige organisasjon.
  • Én av kategorivinnerne blir tildelt hovedprisen «Planeten vår», der det blir donert et stipend på 40.000 kroner (5.000 dollar). Irene Furulund var i år både vinner av kategorien «bedre helse for planeten vår» og hovedprisen «Planeten vår».
Bli medlem