Jorun Henriksen valgt som ny leder for Norges Bygdekvinnelag

Jorun Henriksen har de samlede egenskapene og ressursene som skal til for å utvikle og lede Norges Bygdekvinnelag i en ny og krevende tid for frivilligheten, mangfold og for Norges Bygdekvinnelag.

Jorun Henriksen fra Frogn i Akershus engasjerer og inspirerer. Hun er kreativ, resultatorientert og ser muligheter i samarbeid. Hun har lang organisasjonserfaring som tillitsvalgt i Norges Bygdekvinnelag på alle nivå i organisasjonen og erfaring som tillitsvalgt i våre samarbeidsorganisasjoner, Norges Bygdeungdomslag og 4H. 

Brenner for levende bygder

Jorun har stort interessepolitisk engasjement. Hun brenner for levende bygder, bærekraftig matproduksjon og matkultur. Jorun har spilt en sentral rolle i utviklingen av Norges Bygdekvinnelags politiske plattform. En viktig kjernesak for Jorun har vært jordvern. Her har hun på en god måte fulgt opp Norges Bygdekvinnelags arbeid med å fremme organisasjonens null-visjon, og hun har vært Norges Bygdekvinnelags representant i dialogen og samarbeidet med andre sentrale organisasjoner som er opptatt av å sikre jordvernet i Norge.

Lang erfaring som tillitsvalgt i Norges Bygdekvinnelag

I 2018 ble Jorun ble valgt inn i sentralstyret i Norges Bygdekvinnelag. Her har hun blant annet ledet arbeidet med rekruttering av unge og har lykkes godt med dette arbeidet. I 2019 fikk bygdekvinnelaget 216 nye medlemmer under 30 år. Joruns engasjement for ungdommen har gjort det naturlig å velge henne til Norges Bygdekvinnelags representant i Norges Bygdeungdomslags sentralstyret. Hennes engasjement der har styrket relasjonen og samarbeidet mellom disse to organisasjonene på alle nivåer.

Jorun har vært leder i Frogn Bygdekvinnelag i 12 år og styremedlem i Akershus Bygdekvinnelag i åtte år. I lokallaget har hun lagt ned et stort arbeid for å rekruttere unge, som medlemmer og tillitsvalgte. Med Jorun som leder økte medlemstallet i laget fra 35 til 80 medlemmer, med stor bredde i alderssammensetning og med større geografisk nedslagsfelt enn tidligere.

Etablert populært høstmarked

Jorun unnfanget ideen om høstmarkedet «Friske Frodige Fantasifulle Frogn», et arrangement i regi av Frogn Bygdekvinnelag. Marked med 3000-4000 besøkende kan by på familieaktiviteter og salg av lokale produkter. Her kan de som ønsker det få teltplass for å selge varene sine. I 2018 fikk Frogn Bygdekvinnelag kommunens miljøpris for dette arrangementet. 

Stor arbeidskapasitet

Jorun har stor arbeidskapasitet, og har drevet eget gartneri samtidig som hun har hatt tillitsverv i frivillige organisasjoner og i næringslivsorganisasjoner. Hun har sittet i hovedstyret for Økern Torghall i Oslo i ni år. Hun har også sittet i Frogn Næringsråd og i styret for Akershus og Østfold Gartnerlag.

 

Sentralstyret i Norges Bygdekvinnelag 2020-2022

Leder: Jorun Henriksen, Akershus 

Nestleder: Unni J. Skadsem, Rogaland

Styremedlem: Grethe Brundtland, Hordaland 

Styremedlem: Inger Amb, Hedmark

Styremedlem: Marit Green Tymczuk, Vestfold  

Styremedlem: Kristin Green Johnsen, Nordland 

Styremedlem: Randi Marie Vallestand Rambjørg, Sogn og Fjordane 

 

Varamedlemmer:

1. vara: Monika Frisvold Vågan, Møre og Romsdal 

2. vara: Kari Frank, Akershus

3. vara: Elin Bjørnstad, Nord-Trøndelag 

 

Bli medlem