Inkludering i planlegging og gjennomføring av aktiviteter er viktig for Fyresdal Bygdekvinnelag i prosjektet KvinnerUT. Foto: Sosan Asgari Mollestad
Inkludering i planlegging og gjennomføring av aktiviteter er viktig for Fyresdal Bygdekvinnelag i prosjektet KvinnerUT. Foto: Sosan Asgari Mollestad
Ellen Margrethe Garn og Eva Greivstad i Fyresdal Bygdekvinnelag. Foto: Sosan Asgari Mollestad.
Ellen Margrethe Garn og Eva Greivstad i Fyresdal Bygdekvinnelag. Foto: Sosan Asgari Mollestad.
For alle i Fyresdal som deltar i KvinnerUT, er målet først og fremst å ha det moro sammen. Foto: Fyresdal Bygdekvinnelag.
For alle i Fyresdal som deltar i KvinnerUT, er målet først og fremst å ha det moro sammen. Foto: Fyresdal Bygdekvinnelag.

KvinnerUT - Viktigst å ha det gøy sammen

Fyresdal Bygdekvinnelag er i full gang med prosjektet «KvinnerUT».

Bred informasjonsformidling, nettverksbygging og samarbeid er lagets effektive redskaper i det viktige inkluderingsarbeidet.  

– Målet vårt er at alle kvinner i bygda kan være med på våre aktiviteter, uansett bakgrunn og alder, sier Ellen Margrethe Garn i Fyresdal Bygdekvinnelag som ligger i Telemark.

Satser på inkludering

Fyresdal er en stor kommune, med rundt 1 300 innbyggere som har bakgrunn fra omtrent 15 forskjellige nasjonaliteter. Her er det tilflyttere fra Tyskland, Nederland, Danmark og Somalia. Det bor rundt 50 flyktninger i kommunen, de fleste er barnefamilier. Det bor også en del arbeidsinnvandrere i Fyresdal.

Gjennom prosjektet «KvinnerUT» vil Norges Bygdekvinnelag fokusere på inkludering og rekruttering av minoritetskvinner i lokallagenes aktiviteter. I Fyresdal har de hatt dette fokuset over lengre tid og har arbeidet målrettet med det.

Bygdekvinnelaget har vært oppmerksomme på tilflytterne til kommunen og de har tatt kontakt med minoritetskvinnene i bygda. Noen ganger har kontakten vært direkte, andre ganger har laget fått kontakt gjennom voksenopplæringen hvor disse kvinnene har norskundervisning.

– I startfasen holder laget en tettere kontakt med minoritetskvinnene og arrangerer aktiviteter minst en gang i måneden, men etter hvert legges disse aktivitetene i den årlige planen til bygdekvinnelaget slik at alle kan benytte seg av aktivitetene. Dette er viktig med tanke på at minoritetskvinner ikke skal oppleve at de behandles som en spesiell gruppe, men som alle andre kvinner som bor i bygda og er med på bygdekvinnelagets aktiviteter, sier Ellen Margrethe Garn. 

Aktiviteter for og med minioritetskvinner
Aktiviteter med Fyresdal Bygdekvinnelag i
inkluderingsprosjektet KvinnerUT.


Gunlaug Kiland er også med i Fyresdal Bygdekvinnelag. Hun forteller at minoritetskvinnene involveres i arbeid knyttet til basarer for fotballklubben eller svømmegruppen.

– Slik får de mulighet til å bli kjent med miljøet hvor deres barn har sine aktiviteter, får kontakt med andre foreldre og kan følge med i det som skjer i bygdas kulturliv, sier hun.

Det arrangeres temamøter i biblioteket, som for mange av minoritetskvinner er et kjent og trygt sted.

Fyresdal Bygdekvinnelag har i tillegg mange andre aktiviteter for og med minoritetskvinner som strikking og søm, plante og høste-kveld, turer i skog og mark, førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors, brannøvelse/brannsikkerhet i regi av brannvesenet og familiedager med aktiviteter for voksne og barn.  

– Aktivitetene planlegges i fellesskap og dette innebærer at minoritetskvinner aktivt er med på å påvirke valg av aktiviteter, forklarer Ellen Margrethe.

Informasjonen om aktiviteter og aktuelle tilbud nås alle gjennom «kommuneinformasjonen» som sendes i posten til alle husstander i kommunen. Lokallaget bruker Facebook og SMS for å informere om aktivitetene i tillegg til direkte kontakt med minoritetskvinner og tilflyttere. Informasjonen formidles også gjennom voksenopplæringen, kontaktpersoner i kommunen eller andre aktuelle kanaler.

Samarbeid er gull

Ellen Margrethe og Gunlaug understreker at det er viktig å få til et godt samarbeid med forskjellige aktører, både frivillige i bygda og kommunen.

– Samarbeid bidrar til sterkere engasjement, motivasjon og inspirasjon i arbeidet. Noen av disse aktørene har egne aktiviteter eller tjenester rettet mot kommunens minoritetskvinner, og har dermed allerede et bredt nettverk som kan komme bygdekvinnelaget til gode for å oppnå kontakt med målgruppen. Fyresdal Bygdekvinnelag samarbeider med Røde Kors, den kommunale helsetjenesten, voksenopplæringen, 4H og frivillighetssentralen i forbindelse med forskjellige aktiviteter, sier de to.

LES MER: Her kan du finne mer informasjon om prosjektet KvinnerUT

Utfordringer

– Men alt er vel ikke like enkelt?

– Absolutt ikke! For eksempel transport. Hos oss skjer nesten alle aktiviteter i sentrum av kommunen. Slik at alle kan benytte seg av tilbudene, men dette innebærer at de fleste av lagsmedlemmene må reise langt for å være med på det som skjer. Det er store avstander mellom grendene i denne utstrakte kommunen. I tillegg arrangeres de fleste av aktivitetene og samlingene om kvelden eller i helgene fordi de fleste av kvinnene i bygda er yrkesaktive, både de norske og de med minoritetsbakgrunn. Transport til aktivitetene er en utfordring, sier Ellen Margrethe.

Ikke viktig å snakke riktig, men å snakke sammen

– Det er viktig å ta seg tid til å lære hverandres kultur å kjenne. Særlig kjennskap til hverandres måte å kommunisere på og kulturelle koder er av stor betydning, slår Gunlaug fast.

Språkbarrierer er ikke nødvendigvis uoverkommelige.

– Fokuset bør ikke være på å snakke «riktig», men å snakke sammen. Noe som gir mestringsfølelse og motiverer til videre utvikling.  Vi har oppdaget at når vi ler sammen ler vi ikke av hverandre, men vi ler og smiler til hverandre. Dette har en sterk positiv effekt på alle. Vi blir trygge på hverandre, sier Ellen Margrethe.
 

Ønsker ditt lokallag å melde seg på KvinnerUT eller få mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Sosan Asgari Mollestad på e-post: sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no eller på telefon: 901 41 091.

Tips til aktiviteter
  • Ha aktiviteter som du selv og ditt lag trives med - ellers vil det være vanskelig å arbeide med å inkludere og motivere andre til deltakelse i lengden.
  • Arranger lavterskelaktiviteter. Det skal ikke være slik at du skal føle at du må prestere mye. Det viktigste er at vi er sammen, og at vi tør å være sammen og kan være den vi er.
  • Det er viktig å benytte seg av alle tilgjengelige ressurser i bygda og i nærmiljøet, særlig med hensyn til friluftsaktiviteter og naturopplevelser.
  • Det er mange kulturelle tilbud i bygda man kan samarbeide med.
  • Hvorfor ikke gjennomføre matnyttige aktiviteter som kan komme hele familien til gode? For eksempel å sy og reparere klær.

Fyresdal Bygdekvinnelag

Bli medlem