Kvinnestipendet 2016 - noe for deg?

Norges Bygdekvinnelag deler årlig ut et kvinnestipend, og oppfordrer kvinner i alle aldre til å søke.

Formålet med kvinnestipendet er å støtte kvinner som gjør en ekstra innsats for aktive bygdemiljø.

Stipendet går til sosiale, kulturelle og/eller økonomisk rettede tiltak som utgjør en positiv forskjell for bygda og lokalsamfunnet - kanskje en gründeridé som skaper flere arbeidsplasser og vekst eller kanskje etableringen av en felles møteplass i bygda?

Stipendsum: 40 000 kroner

Søknadsfrist: 4. april 2016

Mer om kriteriene for stipendet og søknadsskjema finner du i vedleggene under:

- Retningslinjer for Kvinnestipendet 2016 

- Søknadsskjema for Kvinnestipendet 2016 

For mer informasjon, ta kontakt med Norges Bygdekvinnelag:

Epost: post@bygdekvinnelaget.no

Telefon: 22 05 48 15.

Bli medlem