Legg planar for organisasjonshausten

Bygdekvinnelaget si lokallagssending inneheld nyttig informasjon som kan brukast i planlegginga av året.

I lokallagssendinga finn dykk nyttig informasjon som grunnlag for årsplanlegginga i lokallaget. Kvart enkelt lokallag får ikkje gjort alt, så sats på dei aktivitetane som gjev størst engasjement og glede i ditt lokallag.

I denne sendinga finn dykk blant anna informasjon om Bygdekvinnelaget sitt prosekt Bygda i bevegelse, råvareaksjonen og handle lokalt kampanjen 31. oktober.

Bli medlem