ÅRSMØTET - GODT Å VÆRE SAMMEN IGJEN!

 

Årsmøtet ble holdt på Hvalstad gård med 23 fremmøtte.  Tror at alle syns det var hyggelig og godt å være fysisk sammen igjen!

 

 

Leder Yvonne Skjulestad ønsket velkommen.  Vi hadde invitert Marie Myhrvold Bakke til å spille på torader for oss, en hyggelig åpning av årsmøtet!   Ellinor Allergot ble valgt til møteleder og hun sørget for at lover og regler ble fulgt til punkt og prikke.  

Det var ingen bemerkninger til innkalling, årsmelding, regnskap, budsjett  eller handlingsplan, så disse ble greit godkjent.

Vi har som alle andre lag lagt bak oss et år med begrenset aktivitet, men vi har forsøkt å holde kontakt med medlemmene med brev på e-post og oppskrifter på forskjellige middagsretter som vi kunne lage og spise på møtedagene våre!

 Valget gikk også greit.  Alle som var på valg i styret hadde sagt ja til gjengvalg, så valgkomiteen synes de hadde hatt en enkel jobb iår!  Sammensetningen av styret finner du under referater.

Ellers gikk praten livlig og bevertningen var god som vanlig!  Vår huspoet Unni Bue bidro også denne gangen med en flott sang til årsmøtet.  Den finner du ved å taste deg inn på menypunktet "dikt"

Kvelden ble avsluttet med at Bente Staff Brostrøm leste et nydelig høstdikt av Inger Hagerup  for oss.

Helt til slutt sang vi "Fagert er landet" før vi  takket hverandre for en fin kveld!

Bli medlem