Styret

Berg Bygdekvinnelag valgte nytt styre for 2017/2018 den 18/9-17.

Leder:               Ragnhild Løberg Stordal        

 e-post: ragnhild@rsagro.no              

Tlf. 91568350

Nestleder:         Gunn Amundsen Eng              

e-post: gunn.a.eng@hotmail.com      

Tlf. 40608883

Sekretær:         Lisbeth H.Svendsby                          

e-post: lisbeth.h.svendsby@g.mail.com             

Tlf. 69178091 mobilnr. 91313336

Kasserer:          Kirsti Molteberg                      

e-post:  kirsti.m@live.no                  

Tlf. 48095747

Styremedlem:    Mari Ann Espelund               

e-post: maaespel@online.no                       

Tlf. 41435364

 

1.vara:              Gerd Strand                     

2.vara               Heidi Olsen

Bli medlem