Styret

Leder:                    Guri Gjølstad Røhnebæk

Nestleder:              Herdis Øiseth

Sekretær:               Åse Nygaard

Kasserer:                Kari Bråten

Styremedlem:          Anne Marie Smestad

 

Varamedlemmer:   Anne Breen

                                  Elisabeth Trøhaugen 

                          

 

 

 

Bli medlem