sonemøte i Dagali
sonemøte i Dagali
Dølhall
Dølhall
Fra fylkesstyret Helga Wetterhus
Fra fylkesstyret Helga Wetterhus
Opptrinn
Opptrinn
Kårkona fant barnet stående ute i ei teine.
Kårkona fant barnet stående ute i ei teine.
Åh, teina er tom - " Ho Birgjit kjem etter og ho finn det nøkk, det var så sleinjut oppi bakkan. Det er fint måneskinn....
Åh, teina er tom - " Ho Birgjit kjem etter og ho finn det nøkk, det var så sleinjut oppi bakkan. Det er fint måneskinn....
Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
Takk for et engasjerende foredrag!
Takk for et engasjerende foredrag!

Sonemøte for Hallingdal, sone A.

Ca 45 kvinner fra Hol, Hovet, Leveld,Votndalen, Torpo, Nesbyen og Dagali møttes torsdag 20.sept i Dagali til Sonemøte.

Helga Wetterhus , Nore , representerte BBK. Hun viste til lokallagsutsendingen for høsten -18 som er sendt ut. ( En kan lese mere om den på Bygdekvinnelaget.no og i medlemsbladet Bygdekvinner nr 3 -18).

Hun ønsket å høre hva som forgår ute i lagene. Det kom eksempler på stølsdag, skolemat, vanning av kirkegården og matsalg i ulike sammenhenger. Helgas budskap var " Her gjør dere noe for hele bygda og skaper trivsel og glede. Vær fornøyd med det dere får til."

Medlemmene i Dagali BK viste bilder og fortalte fra aktiviteter gjennom året, litt om arbeidet med info-tavlene og viste bilder fra kjørkjeslepa over til Uvdal ( den gamle kirkevegen).. Det ble avsluttet med et opptrinn om paret som gikk å ski over fjellet for å døpe barnet sitt.

Det ble servert kveldsmat med nystekte brød og rundstykker, forskjellig pålegg ,frukt og grønt. Eplekaker til kaffen.

Kjersti Toppe,1. nestleder i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget, snakket om temaet "Kvinner og Helse". Hun sa bl.a :Det er store helseforskjeller i Norge avhengig av utdanning og inntekt. Dette motarbeider et likeverdig helsetilbud. Kvinnesykdommer får mindre oppmerksomhet. Obs unge kvinner med psykiske plager og spiseforstyrrelser.   Svangerskap og fødsel - nå er  mødrene eldre  når de føder - flere komplikasjoner. Liggetiden for mor og barn er 6 timer etter normal fødsel! Det som skal være den gode starten... Høyt sykefravær blant kvinner - vi har høy yrkesdeltakelse av kvinner som også har omsorgsansvar og alt som følger med det. Totalbelastningen blir bare for høy.

Den store utfordringen er at folk har så store forventninger om at alt kan fikses når det passer dem- uten å være klar over at det kan ha sin pris (bakside).

Gode råd til forsamlingen: Godt kosthold, fysisk aktivitet, kutt ut røyken, god søvn.

Sonemøtet minnet henne på Bygdekvinnelagenes innspill til folkehelsemeldingen 2019, levert til Helse og omsorgsdepartementet.

Sonemøte

Sonemøte blir arrangert 1 gang i året. Lokallagene inviterer til møte som  går på rundgang. Sonerepresentanten og / eller andre fra fylkesstyret deltar.

Bli medlem