Fitjar Bygdekvinnelag

Aktuelt

Mona Heggøy, Karin Korsvik og Vigdis Aarre Olsen.

Solveig Thomassen frå Fitjar Bygdekvinnelag lærer frå seg lefsebaking.

Ingrid Kristine Træet, Jorunn Kloster, Marit Bukkholm,Sylvi Nyseter (framme) LilliAnn Drønen og Ellen Rydland

Sissel Bjelland og Grethe Brundtland

Fitjar Bygdekvinnelag

Hausttakkefest i Fitjar kyrkje.. Foto Roald Drønen

Fitjar Bygdekvinnelag

Annlaug Rimmereid. Bilde tatt av Britt Padøy

Sider

Hordaland
Kontaktinformasjon

Leder: LilliAnn Drønen
E-postper.dronen@haugnett.no
Tlf: 90 99 42 99

Bli medlem