Fitjar Bygdekvinnelag

Aktuelt

Langevåg på Bømlo Bilde tatt av Elin Korneliussen

LilliAnn Drønen og Vigdis Aarre Olsen frå Bygdekvinnelaget

Karin Korsvik og leiaren Britt Padøy, (Bilete frå Lilliann Drønen )

Frå medlemsmøte

Frå medlemsmøte

Britt Padøy, LilliAnn Drønen og Elin Korneliussen

Sider

Hordaland
Kontaktinformasjon

Leder: LilliAnn Drønen
E-postper.dronen@haugnett.no
Tlf: 90 99 42 99

Bli medlem