Adventmøte

Tidspunkt: 
Mandag, 9. desember 2019 - 18:00
Sted: 
Smedstad gård

09.

des

Velkommen til adventsmøte på Smedstad gård

Innlegg ved Bjørg Elisabeth Oserud

Det serveres julemiddag og riskrem.

Laget betaler maten. Deltakerne betaler for drikke.

Utlodning

Påmelding innen 2. desember til Randi

smedstad.gaard@online.no eller tlf. 91158398

Bli medlem