Fylkesårsmøte

Tidspunkt: 
Lørdag, 16. mars 2019 - 15:00
Sted: 
Nordfjordeid

16.

Mar

Fylkesårsmøtet er den 16. og 17. mars på Nordfjordeid. Der kan vi reise med 3 representantar. Vi har ikkje laga nokon resolusjon i år, men kom gjerne med forslag til noko som vi kan melde inn før den 19.01.19.

Bli medlem